I det fynske folks tjeneste

Landbrugsvej: Rådmand presses i sag om ulovlig vejlukning

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten vil vide hvem der vidste hvad om de ulovligheder, forvaltningen begik, da Landbrugsvej i Odense blev lukket.

Jane Jegind vil ikke forholde sig til, hvorvidt hun selv mener, at udvalgsmedlemmerne har fået svar på alle spørgsmål.

By- og Kulturrådmand i Odense Jane Jegind (V) er kommet under fornyet pres i sagen om den ulovligt lukkede Landbrugsvej. 

Selv om der allerede er brugt 235.000 kroner på eksterne advokaters vurderinger af hændelsesforløbet, er politikerne i By- og Kulturudvalget (BKF) langt fra tilfredse.

- Det her handler om, at vi skal være ordentligt oplyst, når vi træffer beslutninger i udvalget.  Vi føler, at vi sidder tilbage uden den fulde viden om, hvad der er foregået, siger Anders W. Berthelsen (S).

Socialdemokraterne har derfor sammen med SF og Enhedslisten bedt By- og Kulturforvaltningen besvare yderligere otte spørgsmål om, HVEM der vidste HVAD om de ulovligheder, forvaltningen begik, da Landbrugsvej blev lukket.

Partierne vil blandt andet have opklaret, hvorfor oplysningerne tilsyneladende aldrig gik op i systemet til administrerende direktør Anne Velling og rådmand Jane Jegind,

- Det er en alvorlig sag. Vi taler jo ikke kun om Landbrugsvej, men også om flere andre store vejprojekter i Odense, hvor det juridiske grundlag ikke har været i orden. Det gælder blandt andet Munkebjergvejs forlængelse og Odins Bro,  siger Anders W. Berthelsen (S).

Et andet udvalgsmedlem Brian Dybro (SF) er heller ikke tilfreds med oplysningsniveauet. Desuden mener han, at der er behov for at se nærmere på, om rådmanden nu også har været så uvidende, som hun giver udtryk for.

- For eksempel undrer det mig, at rådmanden i en mail til en borger i marts sidste år kan skrive, at BKF har overset en bestemmelse i lokalplanen og at forvaltningen på den baggrund vil lovliggøre lukningen af Landbrugsvej, siger Brian Dybro.

Anders W. Berthelsen og Brian Dybro ønsker dog ikke at fortælle præcist, hvad det er for spørgsmål, der nu er stillet til forvaltningen.

- Nu skal rådmanden og hendes forvaltning jo lige have tid til at læse spørgsmålene, siger Anders W. Berthelsen.

Begge bekræfter dog, at nogle af spørgsmålene handler om en central placeret medarbejder, som ikke er omfattet af den interne undersøgelse, der blev sat i værk for at placere et ansvar.

Det drejer sig om tidligere byplanchef Dorthe Harbo Andersen, der 1. januar 2016 forlod Odense Kommune for at tiltræde et job som planchef i Roskilde Kommune.

Dorthe Harbo Andersen har ifølge TV2/Fyns kilder med stor sikkerhed have kendt til sagen i kraft af sin centrale position.  Derfor har det givet anledning til stor undren, at hun er gået fri af undersøgelsen.
Endelig vil politikerne have svar på, hvem det var, der i det tidlige forår gav en menig medarbejder ordre til, at der skulle bestilles en ekstern advokatredegørelse med henblik på at få klarlagt, om loven var overtrådt. 

- Nu har den her sag kørt længe nok. Jeg har en forventning om at rådmanden får den afsluttet med klare og præcise svar på de her otte ret simple og faktuelle spørgsmål, siger Anders W. Berthelsen.

Men selv om han beskriver spørgsmålene som simple, har Jane Jegind nu bedt om hjælp fra borgmesterforvaltningen, som ifølge rådmanden anbefaler, at besvarelsen overlades til eksterne advokater.

- Derfor har jeg nu besluttet, at vi må tage kontakt til advokatfirmaet Bech-Bruun og få dem til at hjælpe os med det her, siger rådmanden.

Jane Jegind vil ikke forholde sig til, hvorvidt hun selv mener, at udvalgsmedlemmerne har fået svar på alle spørgsmål. 

Og direkte adspurgt, om hun fortsat har tillid til sin direktør, lyder svaret:

- Ja – det har jeg som udgangspunkt. Hun er her jo fortsat, så det må jeg jo have.

 Mere om sagen i udsendelsen klokken 19.30 på TV2/Fyn