I det fynske folks tjeneste

Ulovlige vejarbejder i Odense S

Odense Kommune overtrådte loven, da Munkebjergvej blev forlænget og Landbrugsvej blev lukket.

Det er konklusionen i en ekstern advokatredegørelse, hvor det fastslåes, at lukningen af Landbrugsvej skete i strid med lokalplanen.

Redegørelsen fastslår  desuden at forlængelsen af Munkebjergvej var ulovlig, fordi det skete uden en vedtaget lokalplan.

Samtidig kritiseres forvaltningen for ikke at orientere politikerne hurtigt nok.

Tvivlen om lovligheden af de to projekter opstod i januar 2016 blandt andet på initiativ af en gruppe lokale beboere, og derfor igangsatte by- og kulturrådmand Jane Jegind den eksterne undersøgelse af sagen, som by- og kulturudvalget har på dagsordenen tirsdag.

Men ifølge redegørelsen var forvaltningen allerede i juni 2015 bekendt med, at der kunne være tvivl om projekterne.

Til gengæld frikender redegørelsen kommunen for den planlagte lukning af Hestehaven i forbindelse med forlængelsen af Munkebjergvej, da den ikke er i strid med eksisterende lokalplaner.

Hvad gør vi nu

By- og kulturforvaltningen oplyser i en pressemedelse, at man nu vil sætte en proces i gang med henblik på at de ulovlige beslutninger bliver gjort lovlige.

Det indebærer en proces, hvor det skal undersøges, hvilken løsning er bedst.

Det ligger fast, at lokalplanen for forlængelsen af Munkebjergvej skal ændres, så projektet bliver lovligt.

Derudover skal det undersøges, om Landbrugsvej eventuelt skal genåbnes.

I den forbindelse opfordrer advokatredegørelsen til, at det begrundes i saglige planlægningsmæssige og trafikale hensyn, og at det samfundsmæssige værdispild tages i betragtning.

En genåbning af Landbrugsvej vil desuden kræve et nyt tillæg til kommuneplanen.

- - Jeg er skuffet og ærgerlig over konklusionerne i den eksterne redegørelse. Det er min vurdering, at forholdene bunder i en decideret fejlfortolkning af det lovmæssige plangrundlag for større vejprojekter, hvilket er uacceptabelt, siger direktør i by- og kulturforvaltningen, Anne Velling.

- Det har desværre stået på i en længere årrække, og der ligger en stor opgave foran os med at rydde op og ikke mindst få genoprettet tilliden til vores arbejde hos borgere, erhvervsdrivende og politikere, siger Anne Velling. 

Oprydning sat igang

Anne Velling har sat gang i en række personale- og sagsbehandlingsforhold, der skal hindre gentagelse.

Desuden skal det undersøges, om andre af kommunens vejprojekter er ulovlige.

Det er allerede konstateret, at der burde have været lavet en lokalplan for Odins Bro og arbejdet med en lovliggørelse er sat igang.