I det fynske folks tjeneste

Baggrund: Reglerne om lærernes arbejdstid

Odense Kommune har i dag indgået en ny aftale om lærernes meget omtalte arbejdstidsregler. Regler, der i 2013 endte med at lockoute 67.000 lærere.

Tilbage i april 2013 endte forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) i en 25 dage lang landsdækkende konflikt for landets 67.000 overenskomstansatte lærere.

Forud for forhandlingerne stillede KL krav om en ny arbejdstidsaftale, der gav skolelederne mulighed for at bestemme fordelingen af timer for hver enkelt lærer.

Oveni sagde forslaget, at der ikke længere skulle være en øvre grænse for antallet af undervisningstimer. I praksis vil det betyde, at det er op til skolelederen at bestemme, hvor mange timer lærerne skal bruge på at undervise, og hvor mange timer de skal bruge på forberedelse, skole-hjem-samarbejde og andre opgaver.

Det afviste LC, hvilket fik KL til at erklære et sammenbrud i forhandlingerne natten til onsdag den 27. februar 2013. Derefter varslede KL lockout af lærerne, der endte med at træde i kraft den 1. april 2013.

Lockouten sluttede efter 25 dage, fredag den 26. april 2013, da et flertal i Folketinget bestående af samtlige partier, bortset fra Enhedslisten og Liberal Alliance, vedtog et lovindgreb, baseret på et udspil, som regeringen havde fremlagt dagen før, der gjorde KLs forhandlingsoplæg til lov.

Og derved blev det.

Fuld tilstedeværelse på skolen

De nye regler om lærernes arbejdstid medførte blandt andet fuld tilstedeværelse på skolen, ingen seniorordning i vente til yngre lærere og mulighed for differentieret forberedelse som nogle af de umiddelbare konsekvenser, der ramte lærerne, efter at Folketinget vedtog den lov, som siden sommerferien 2014 har dannet rammen om lærernes arbejdsliv.

Reglerne giver også mulighed for, at der i de enkelte kommuner kan forhandles lokalaftaler mellem kommunen og den lokale lærerforening. En mulighed som godt hver anden danske kommune har grebet.

På Fyn er der ifølge folkeskolen.dk indtil i dag lavet aftaler mellem kreds og kommune om rammerne for lærernes arbejdstid i Kerteminde, Assens, Middelfart og Nordfyns Kommuner.

Men nu vil Odense Kommune altså også være med og præsenterer i dag en ny lokalaftale.

Fakta om lærernes arbejdstidsregler:

Lærerne er nu på tjenestemændenes arbejdstidsaftale, med den ændring at lærerne skal arbejde efter årsnorm i stedet for månedsnorm. Reglerne trådte i kraft 1. august 2014.

- Regler for, hvordan arbejdstiden opgøres.

- Timebaseret opgørelse af arbejdstiden.

- Ulempegodtgørelse for arbejde på skæve tidspunkter.

- Skolelederen bestemmer den enkelte lærers arbejdstid, og hvor meget forberedelse den enkelte lærer får.

- Læreren får modsat nu fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen. Arbejdstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor læreren møder på skolen, til det tidspunkt, læreren forlader skolen. Læreren skal altså arbejde 37 timer om ugen på skolen.

- Som udgangspunkt er læreren altså på skolen hele arbejdstiden, men loven åbner mulighed for, at der indgås lokale aftaler, hvor man kan supplere eller fravige bestemmelser.

Loven beskriver særligt værn for lærerne:

- Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage.

- Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

- Skoleledelsen udarbejder en opgaveoversigt til lærerne, som overordnet skal angive årets arbejdsopgaver.

- Opgaveoversigten skal udarbejdes på basis af en dialog mellem lærer og ledelse.

- Hvis der i løbet af året skal ændres væsentligt i opgaverne, skal det drøftes mellem ledelse og lærer.

Kilde: KL, dlf.dk, folkeskolen.dk samt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område