I det fynske folks tjeneste

100 meter dybe huller til jordvarme

Middelfart Kommune borer 19 100 meter dybe huller i jorden i Båring. Der er dog en mening med hullerne. De skal nemlig både kunne opvarme og nedkøle husene, der skal stå ovenpå.

01:34

Den 28 ton tunge borerig sørger for at lave de 100 meter dybe huller til energibrøndene.

1 af 2

Middelfart er den første kommune i Danmark, der har forberedt en hel parcelhusudstykning med lodrette jordvarmeboringer til jordvarmepumper. 100 meter under jorden bliver der bygget energibrønde, der skal opvarme og nedkøle husene, der skal bygges i Båring.

Lørdag kan man se en 28 ton tung borerig i færd med at bore 19 huller til ligeså mange byggegrunde. Hvert hul skal være 100 meter dybt. Kommunen valgt at forberede alle grundene med lodrette jordvarmeboringer, så de kommende nybyggere får let adgang til en bæredygtig og vedvarende varmeforsyning.
 
- Det har vi gjort, fordi Middelfart Kommune har den grønne omstilling højt på dagsordenen. Og den hænger uløseligt sammen med bosætning og byplanlægning. I den nye udstykning i Båring har vi taget det store greb og tænkt en bæredygtig energikilde ind helt fra begyndelsen. Det betyder, at de kommende nybyggere får en plug and play løsning, hvor de stort set bare skal investere i en varmepumpe. Så er de i gang, siger Morten Westergaard, der er klimachef i Middelfart Kommune. 

 

Boringer til både varme og køling
Den lodrette jordvarme betyder ikke blot en fornuftig reduktion af Co2-udledningen og en energibesparelse for hele hustanden, men også en unik mulighed for at kunne køle boligen om sommeren. Det sker ved at afsætte overskudsvarme i den 100 meter dybe boring, som følger med i købet.
 
- Det med kølingen er ikke ubetydeligt. I dag bygges der ofte med store glasfacader, og det kan i kombination med de meget tætte huse give udfordringer med varmen - især om sommeren. Udstykningen i Båring ligger rigtig fint på en sydvendt skråning, så jeg tror, de kommende husejere bliver rigtig glade for de muligheder, de lodrette boringer giver, siger Morten Westergaard.

EWII Energi har været rådgiver og sparringspartner for Middelfart Kommune i hele processen, og senior projektleder Martin Vesterbæk fra EWII Energi er glad for den løsning, der er valgt.

- Vi har en del viden og kompetence på området for bæredygtig energi og strategiske energiløsninger for kommuner, så naturligvis stillede vi gerne op, da Middelfart Kommune efterspurgte rådgivning til en bæredygtig løsning for en nyudstykning. Og det er en rigtig fin løsning, der er valgt i Båring, siger Martin Vesterbæk.
 
Stor interesse for løsningen
Hos branchefællesskabet for Intelligent Energi roser branchechef Helle Juhler-Verdoner løsningen:

- Initiativet er et godt eksempel på, hvordan den enkelte kommune kan understøtte den grønne omstilling ved at gøre energisystemet bedre rustet til mere vind- og solenergi. Ved at tænke varmepumperne ind i planlægningen, når der udstykkes ny bebyggelse, bliver installationsomkostningen væsentligt lavere - og det betyder billigere varmeregninger til de kommende beboere i de nye parcelhuse i Båring, konstaterer Helle Juhler-Verdoner.

Prisen på en byggegrund med jordvameboring koster fra 400.000 kroner.

FAKTA OM KLIMALABORATORIET MIDDELFART:

Jordvarmeboringerne i Båring er et initiativ under Klimalaboratoriet, Middelfart. Her arbejder Middelfart Kommune med både forebyggelse, klimatilpasning og læring.
 
Klimalaboratoriet handler om at tage et lokalt ansvar - og dele viden nationalt og globalt. Grundidéen er at udvikle, gennemføre og fremvise energi- og klimaløsninger i skala 1:1 - i en levende og lærende kommune, der samarbejder med forskere, vidensinstitutioner, erhvervsliv og kommunens borgere.
 
I Klimalaboratoriet ligger bl.a. viden fra energirenovering af 100 offentlige bygninger - og kommunens gadebelysning -  efter ESCO-princippet, regnvandshåndtering i Danmarks største demonstrationsprojekt KlimaByen og skabelsen af Føns Nærvarme - Danmarks mindste "nær-fjernvarmeanlæg".