19 spillere på Middelfart G & BK straffet med karantæne

19 fodboldspillere på Middelfart G & BK får karantæne på grund af brud på amatørbestemmelserne, meddeler Fodboldens Disciplinærinstans.

Sagen udspringer af disciplinærinstansens kendelse fra februar i år, hvor disciplinærinstansen fratrak Middelfart G & BK s hold i 2. division 24 point og idømte klubben en bøde på 200.000 kroner for at have overtrådt DBU's amatørbestemmelser.

Klubben havde ifølge disciplinærinstansen foretaget uberettiget udbetaling af skattefri godtgørelse til en række spillere for at spille i klubben.

På den måde forvred klubben konkurrencen i forhold til de øvrige klubber i 2. division gennem en periode på fire og et halvt år.

Kendelsen fra februar tog ikke stilling til spillernes ansvar i sagen.

Det har Fodboldens Disciplinærinstans nu har gjort.

Resultatet er, at 19 spillere har fået mellem to og seks spilledages karantæne, mens otte spillere slipper med en advarsel.

- Vi anerkender, at klubberne bærer det primære ansvar, og at Middelfart har fortalt spillerne, at den anvendte fremgangsmåde var lovlig.

- Omvendt mener vi også, at den enkelte spiller har et ansvar for at være kritisk omkring de forhold, de medvirker til, siger formanden for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, i en pressemeddelelse.

I den uddyber han:

- I kendelsen fra februar i sagen mod Middelfart G & BK er der redegjort i detaljer for, hvorledes klub og spillere har indrettet sig for at omgå amatørbestemmelserne. Det er sket helt systematisk.

- Spillerne kan ikke have været uvidende om, at, at der er noget, der ikke stemmer. Og det har vi valgt at sanktionere for at vise, at både klub og spillere bærer et ansvar, siger Jens Hjortskov.

Sagen drejer sig om udbetalte beløb på i alt 2.113.743 kroner.

En mindre del af beløbet er udbetalinger til trænere, fysioterapeut og andre ledere.

Udbetalingerne til spillerne i sagen varierer fra 20.000 kroner til godt 160.000 kroner i perioden.

De spillere, som er idømt fire og seks spilledages karantæne, får også en mindre bøde på henholdsvis 2.500 og 5.500 kroner.

Spillernes organisation, Spillerforeningen, vil nu nærlæse afgørelsen, men mener grundlæggende, at afgørelsen er "helt skæv".

- Allerede nu kan vi fra Spillerforeningens side sige, at vi mener, det er helt skævt, at spillerne straffes personligt, når de ansvarlige ledere i Middelfart Boldklub ikke bliver det, siger Spillerforeningens formand, Jeppe Curth, i en pressemeddelelse.