Båring Højskole reddet

Båring Højskole er reddet i denne omgang. Torsdag indgik den konkurstruede højskole en aftale med Merkur Bank om et lån til den fortsatte drift. Skolens ledelse ser optimistisk på fremtiden.

Undervisningen for de 36 elever på Båring Højskole i Middelfart kan fortsætte. Torsdag stod det klart, at Merkur Bank har indvilliget i at låne banken penge til drift og kreditorer.

Aftalen betyder at skolens kreditorer skal gå med til en akkord, så de får 10 procent af deres tilgodehavender, men det regner skolens ledelse med at de gør. Med lånet kan skolen foreløbig klare sig til udgangen af 2007.

Båring Højskole blev begæret konkurs 15. december sidste år, og siden da har fremtiden for skolen været usikker. Men efter tilsagnet fra banken torsdag, tror ledelsen igen på fremtiden.

- Nu vil vi satse på unge der er uafklarede om, hvilken ungdomsuddannelse de skal gå i gang med, og det er en niche vi tror der er en fremtid i, siger fmd. for Båring Højskole, Niels Christian Hammelev.