Betinget fængselsstraf til T. Hansens direktør

Direktøren for T. Hansen blev ved Landsretten torsdag idømt 60 dages betinget fængsel for at have solgt ulovlig fyrværkeri. T. Hansens datterselskab må dog fortsat sælge fyrværkeri.

Anklageren havde krævet en betinget fængselsstraf på flere måneder og frakendelse af retten til at sælge fyrværkeri, efter at T. Hansens datterselskab LCH fireworks i sommeren 2011 fik sin kinesiske leverandør til at ompakke og omdøbe fyrværkeribatterier.

- Jeg er glad for at der sat punktum i sagen. Der er ikke rart med en fængselsdom, men jeg må konstatere at byretten pure frifandt mig, og landsretten mente så, at jeg skulle dømmes, siger Bent Jensen.

Men Bent Jensen og T. Hansen fra Middelfart må altså fortsat sælge fyrværkeri omkring nytår, besluttede Landsretten.

- Jeg er tilfreds med at landsretten har skærpet dommen. Vi valgte at få prøvet rettighedsfrakendelsen, fordi vi mener, at der var tale om et groft tilfælde. Men landsretten har altså ikke vurderet, at det var nok til at få frakendt rettigheden til at sælge fyrværkeri, siger Dorte Amtoft Sørensen, senioranklager for statsadvokaten i Viborg.

Derimod valgte dommeren at følge byrettens afgørelse med hensyn til salg af fyrværkeri, men den betingede fængselsdom er en skærpelse i forhold til afgørelsen i byretten, hvor Bent Jensen slap med en bøde. Landsretten valgte samtidig at forhøje bøden med 50.000 kroner.

- Jeg er utrolig glad for at retten lagde vægt på, at vi ikke har bragt kundernes liv og helbred i fare. Vi vægter sikkerheden for vores kunder ekstremt højt, og vi har efter sagen startede sat helt nye standarder for hvordan vi håndtere fyrværkeri, siger Bent Jensen.