Borgmester-rekord: 30 år

Til nytår har Steen Dahlstrøm (S) været Middelfarts borgmester uden afbrydelser i 30 år og er dermed landets længst siddende borgmester.

Socialdemokraten Steen Dahlstrøm blev borgmester i Middelfart som 34-årig i 1986 og var dengang den hidtil yngste borgmester.

Han har gennem 28 år været medlem af stående udvalg under Kommunernes Landsforening - p.t. teknik- og miljøudvalget.

I 1992 var han med til at stifte Trekantsområdet Danmark, i 1998 multiforsyningsselskabet TREFOR, som han siden har været bestyrelsesformand for.

Han er desuden næstformand i Dansk Fjernvarme og medlem af bestyrelsen for Dansk Energi.

Derudover er han med i bestyrelsen for en række fælleskommunale virksomheder i Trekantsområdet.

I forbindelse med sit 25 års jubilæum som borgmester blev Steen Dahlstrøm udnævnt til Ridder af Dannebrog.