I det fynske folks tjeneste

Budgetforlig i Middelfart

Et enigt byråd i Middelfart har søndag aften indgået budgetforlig for 2010.

01:27

Hovedpunkterne i budgetforliget er, at serviceniveauet på børnepasnings-, skole- og ældreområdet fortsætter uændret. Og der bliver afsat flere penge til vanskeligt stillede grupper og borgere med handicap.

Middelfart vil opkræve godt 16 millioner kroner mere i skat, efter at Indenrigs- og Socialministeriet her givet kommunen tilladelse til det.

Den kommunale indkomstskat hæves fra 25.4 til 25.8 procent. Og samtidig skal kommunen effektivisere.

Forliget betyder også, at en række besparelsesforslag bliver droppet. Det gælder forslag om rullende start i kommunens SFOer, nedsættelse af normering i demensafsnittene på kommunens plejehjem og udvidelse af sommerferielukning i børneinstitutionerne.