I det fynske folks tjeneste

Dan Gødning: Kommune har ikke lavet uvildig undersøgelse

Dan Gødning i Fredericia beskylder kommunen for at have lagt sig fast på, at udledningen af kvælstof efter storbranden på havnen har udløst en miljøkatastrofe.

Foto: Peter Leth-Larsen/Fynske Medier

TV SYD har søgt aktindsigt i firmaets høringssvar. Heri beskyldes Fredericia Kommune for ikke at have foretaget ”en grundig og uhildet vurdering af de faktiske og retlige forhold af betydning for sagen.”

Firmaets høringsvar er udarbejdet af advokat Morten Boe Jakobsen fra advokatfirmaet Jon Palle Buhl. I høringsvaret kritiserer Dan Gødning også sagsbehandlingen og konklusionerne om, at udslippet fra branden giver en miljøkatastrofe i de indre danske farvande.

I høringssvaret skriver Dan Gødnings advokat blandt andet:

- Indledningsvis finder jeg dog anledning til at udtrykke bekymring for, om der er foretaget en grundig og uhildet vurdering af de faktiske og retlige forhold af betydning for sagen.

Og han fortsætter:

- Udtalelsen er foruroligende, idet kommunen syncs at have lagt sig fast på sin konklusion, for sagen var undersøgt og afklaret.

Dan Gødning afviser de undersøgelser som kommunen, Aarhus Universitet og Miljø-styrelsen har lavet. De beviser ikke, at miljøet har taget skade.

Dan Gødning har gennemført sin egen undersøgelse. Blandt andet har firmaet indhentet 11.000 måleresultater fra Naturstyrelsen.

Det vil tage flere måneder at gennemgå de mange resultater, Derfor forlanger firmaets advokat, at kommunen ikke træffer nogen afgørelse før midten af august.

- Jeg skal derfor anmode om, at der ikke træffes afgørelse til ugunst for Dan Gødning, før Dan Gødning har lejlighed til at fremkomme med et yderligere indlæg baseret pa den dataindsamling og det analyse- og undersøgelsesarbejde, som Dan Gødning har igangsat, skriver Morten Boe Jakobsen til slut i høringssvaret.