Dialogmøder om Naturpark Lillebælt

De kommende måneder afholder Middelfart Kommune tre dialogmøder om Naturpark Lillebælt - et fremtidsprojekt med det formål at beskytte den unikke natur langs bæltet og samtidig gøre den tilgængelig for naturelskere.

På møderne vil kommunen fortælle om formålet med naturparken, om dens omfang og betydning for lodsejere, hvis jord bliver berørt.

Møderne er primært for lodsejere med mere end en hektar jord, men alle interesserede er velkommen.

Naturpark Lillebælt hører gerne ideer til konkrete projekter og til, hvordan der kan oplyses mere om projektet.

Ønsket er at skabe dialog om projektets indhold og at inddrage borgere, erhverv og foreninger.

Målet er en godkendelse af Lillebælt som naturpark i 2017.

Første dialogmøde holdes i Gamborg Forsamlingshus 14. december 2014. Tilmelding efter "først til mølle-princippet" senest 11. december.

Tilmelding kan ske ved at skrive til Niels.Olepraestbro@middelfart.dk eller på telefon 88 88 48 92.

Mere om Naturpark Lillebælt herunder: