Direktorat justerer ordning med vejpigge

Vejdirektoratet finpudser nu det system med vejpigge, der skal bremse spøgelsesbilister på motorveje.

Vejdirektoratet tilpasser nu den vejpigge-konstruktion, der skal bremse spøgelsesbilister ved frakørselsramper på motorvejen.

Først og fremmest vil Vejdirektoratet ændre piggemekanismen, så vejpiggene bliver slået permanent ned igen af den første trafikant, der kører over dem i den rigtige retning.

Hidtil er de blevet ved med at vippe op, indtil en medarbejder er kommet til for at låse dem fast nede i jorden.

Desuden vil Vejdirektoratet opstille kameraovervågning af de i alt fem frakørselsramper, hvor der skal være vejpigge. Det skal give større viden om de episoder, hvor vejpiggene bliver udløst.

Ændringerne vil blive udført på såvel rampen ved rastepladsen Lillebælt Syd som på de fire øvrige frakørselsramper, hvor det er besluttet, at der skal monteres vejpigge.

Forsøget blev lanceret i december sidste år og løber frem til slutningen af 2013.

De aktuelle ændringer er blandt andet udløst af en episode fra den 14. december, hvor en bilist fik punkteret sine fordæk ved frakørselsrampen på Lillebælt Syd, selv om han kørte den rigtige vej op ad rampen.

Vejdirektoratet har efterfølgende ved hjælp af Teknologisk Institut analyseret hændelsen grundigt, og det viser sig, at det under visse forhold vil være muligt at punktere, selv om man kører den rette vej over vejpiggene.

Det kræver dog, at vejpiggene er aktiverede, at der er glat føre og at bilisten laver hjulspin hen over vejpiggene.

Vejpigge-konstruktionen har i tre tilfælde virket efter hensigten, idet tre trafikanter har fået punkteret dæk og dermed ikke er nået ned på motorvejen, hvor de ville have været til fare for andre trafikanter.