Efter trafikkaos dagen igennem: Fynske Motorvej genåbnet ved Middelfart

Et uheld på Fynske Motorvej spærrede vejen mellem Middelfart og Middelfart Ø i østgående retning i seks timer lørdag.

Opdatering
Clock24. aug 2019, kl. 09:11
Opdateret med citater og tweet fra Fyns Politi. Opdateret igen 13.54 med oplysning om genåbning af to spor. Opdateret 14.19 med information om hastighedsbegrænsning på de genåbnede spor.

Efter seks timers afspærring er to spor nu åbnet på Fynske Motovej i østlig retning mellem afkørsel 58a og 58b ved Middelfart.

Strækningen blev lukket lørdag morgen, hvilket har været årsag til voldsom kødannelse og lange forsinkelser. Kødannelsen er fortsat omfattende, og hastighedsbegrænsen på de genåbnede spor er nedsat til 40 kilometer i timen. 

Lukningen skyldtes et uheld lørdag morgen, hvor en lastbil med dieselolie væltede, så der fossede diesel ud på motorvejen. Politi og redningsmandskab har dagen igennem været på stedet, hvor man har arbejdet på at suge dielselolien op fra vejen. 

- Vi er ved at rydde op, der er diesel ud over det hele, siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist. 

Han fortæller, at man nu efterforsker ulykken, der kan skyldes en dækeksplosion. Ulykken involverede ikke andre køretøjer og var ikke årsag til alvorlig personskade, men kommer til at påvirke trafikken på motorvejen lørdag.  
 

Vejbane opløst af dieselolie 

Ifølge Fyns Politi opløser den lækkede diesel vejens belægning. Det har løsnet granulat på vejen og kræver endnu tid, før motorvejen kan åbnes helt.  

Lang kø over Lillebæltsbroen

Mens oprydningsarbejdet står på, er hjemmeværnet blevet tilkaldt til at omdirigere trafikken og hjælpe de bilister, der er blevet fanget ved afspærringen. Men ulykken er årsag til voldsom kødannelse på vejen og over broen, og trafikanter må forvente forsinkelser på strækningen.

- Nu skal vi efterforske, hvad der er skyld i ulykken. Vi skal få undersøgt, om lastbilen er i forsvarlig stand, og en miljøvagt skal undersøge vejsporet og vurdere, om jordlag eventuelt skal skrabes af, siger Kenneth Taanquist. 

Bilister rådes til at køre af ved afkørsel 58b og følge de grønne skilte til tilkørsel 57. 

Dielsel på kørebanen fra lastbilens vogn har sat gang i et omfattende oprydningsarbejde på E20 ved Middelfart. 
Dielsel på kørebanen fra lastbilens vogn har sat gang i et omfattende oprydningsarbejde på E20 ved Middelfart.