Fænøsund igen åben for sejlads

Afspærringen mellem Fyn og Fænø i Lillebælt er ophævet, efter arbejdet med at samle søkabler er færdigt.

Siden tirsdag den 16. juli har den nordlige del af Fænøsund været spærret for al sejlads. Der er blevet gravet store søkabler under vandet, som er blevet samlet til søs.

Området blev afspærret, fordi skibet, hvor arbejdet foregik, blev forankret i wireankre, der strakte sig fra kyst til kyst.

Kablerne blev lagt af skibet Henry P. Lading, og de nye søkabler skal erstatte højspændingsledningerne, som hænger over Lillebælt.

Arbejdet i Fænøsund er dog ikke helt slut endnu. Søkablerne, der ligger på havbunden, skal spules ned i havbunden, så de ligger beskyttet.

Det er Energinet.dk, der har erstattet højspændingsledningerne med søkabler som en del af et "forskønnelsesprojekt" af elnettet.