Finanstilsynet på besøg: Fynsk Sparekasse får tre påbud og må nedskrive flere lån

Tre påbud og og nedskrivninger for fire millioner. Det er resultatet af Finanstilsynets seneste ordinære tilsynsbesøg i Middelfart Sparekasse. Det viser netop offentliggjort redegørelse. Alligevel er direktør Martin Baltser særdeles tilfreds.

Hvert tredje år er Finanstilsynet på ordinært tilsynsbesøg i Middelfart Sparekasse. I november og december 2018 var turen kommet til endnu et besøg.

quote Jeg tror aldrig, jeg har set en redegørelse, hvor der kun var tre påbud, så jeg er faktisk meget glad for rapporten.

Martin Baltser, administrerende direktør, Middelfart Sparekasse.

Denne gang resulterede besøget i tre påbud, nedskrivninger på i alt fire millioner kroner og et velmenende råd til banken om at øge egenkapitalen. 

Alligevel er administrerende direktør Martin Baltser godt tilfreds med redegørelsen.

- Jeg tror aldrig, jeg har set en redegørelse, hvor der kun var tre påbud, så jeg er faktisk meget glad for rapporten, siger Martin Baltser.

I redegørelsen så Finanstilsynet gerne, at sparekassen i højere grad lægger penge til side.

"Sparekassen bryder med bufferkravet i Finanstilsynets hårde stressscenarium på to års sigt. Sparekassen bør styrke sin kapitalisering og øge sin kapitalmålsætning," står der i redegørelsen.

Det betyder med almindelige ord, at Finanstilsynet synes, at Middelfart Sparekasse burde tage at lægge flere penge til side til hårdere tider.

En vurdering, som Martin Baltser ummiddelbart er enig med tilsynet i.

- Vi har en kapitalplan, som vi følger godt og vel. Den skal sikre, at vi kan leve op til de øgede kapitalkrav, som alle pengeinstitutter bliver mødt af. Vores kapitalprocent er 16 i dag, og den skal vi hæve over de kommende år, siger Martin Baltser og tilføjer, at sparekassen i dag har en kapitalmæssig overdækning på fem procentpoint i forhold til de nuværende krav.

Få bedre styr på kreditvurdering

Ud over henstillingen om at bygge en større kapitalbuffer op, resulterede tilsynsbesøget også i tre påbud. 

For det første fik sparekassen et påbud, der grundlæggende handler om, at den skal blive bedre til at kreditvurdere sine kunder.

Kvaliteten af sparekassens store udlån er ifølge Finanstilsynet bedre end hos sammenlignelige pengeinstitutter, men blandt de små kunder observerede Finanstilsynet flere svipsere i kreditkvaliteten. 

"Sparekassen fik på den baggrund et påbud om at styrke sin kontrol på risikoklassifikationer samt at præcisere enkelte uklarheder i kreditpolitikken," står der i redegørelsen.

Derfor resulterede tilsynsbesøget i nedskrivninger på lån for 3,4 millioner kroner. Dertil kom nedskrivninger på 600.000 kroner på to af bankens egne ejendomme.

Men alt i alt er Martin Baltser også her tilfreds.

- Det er kvaliteten af de store lån, der kan bringe en bank i problemer. Derfor noterer jeg mig med glæde, at kvaliteten af vores store lån er bedre end mange andres. Derudover må jeg også bare sige, at vi har et samlet udlån på seks milliarder kroner, så det er billigt sluppet, siger Martin Baltser og fortæller, at forrige tilsynsbesøg for tre år siden resulterede i nedskrivninger for 100 millioner kroner.

Bestyrelsesreferater halter

Sparekassen fik også påbud om at sikre, at referaterne fra bestyrelsens møder afspejler de drøftelser, der rent faktisk har fundet sted på møderne, står der i redegørelsen. Desuden skal referaterne ifølge redegørelsen skitsere de diskussioner, der har bidraget til de enkelte beslutninger.

Har I sløset med referaterne?

- Det er også et område, hvor kravene hele tiden stiger. Lad mig give dig et eksempel. Hvis jeg nu skal have bevilget et personligt lån, skal det op i bestyrelsen. Men jeg skal selvfølgelig gå ud imens, og her skal klokkeslættet for, hvornår jeg gik ud og kom ind igen, føres til referat. Det er fejl i den klasse, Finanstilsynet vil have os til at rette op på.

Endelig fik sparekassen påbud om at klassificere sine It-systemer og prioritere dem i tilfælde af nedbrud. Sparekassen skal også afprøve sin It-beredskabsplan.

Desuden slog Finanstilsynet slog ned på Middelfart Sparekasses solvensbehov. Sparekassen har selv vurderet det til 8,5 procent. Det mente tilsynet dog var for lidt. Derfor har sparekassen nu valgt at øge solvensbehovet til minimum 9 procent.

Millioner på vej til sparekassen

Økonomisk ser Middelfart Sparekasse umiddelbart til at gå en lønsom fremtid i møde.

I dag kom det frem, at Nykredit har købt 75 procent af formueforvalteren Spar Invest. Selskabet ejes af 49 pengeinstitutter og syv danske forsikrings- og pensionsselskaber.

Og et af dem er altså Middelfart Sparekasse, som nu kan se frem til høste en klækkelig gevinst på salget.

- Vi forventer en fortjeneste på omkring 50 millioner kroner. Det er et rigtig stort beløb for os, siger Martin Baltser.

Beløbet svarer cirka til halvdelen af bankens årlige overskud. De seneste år har Middelfart Sparekasse præsteret overskud i omegnen af 100 millioner kroner før skat.

Auktionærerne har tilsluttet sig salget. Men konkurrencemyndighederne skal godkende handlen, før den kan gå igennem. Martin Baltser forventer pengene går ind til sommer.