I det fynske folks tjeneste

Fire forslag til ny bro over Lillebælt

Den Nye Lillebæltsbro kan ikke klare trafikmængden i fremtiden. Derfor fremlægger Transportministeriet nu en plan for en ny fast forbindelse over Lillebælt.

Den Nye Lillebæltsbro kan ikke klare trafikmængden i fremtiden. Derfor fremlægger Transportministeriet nu en plan for en ny fast forbindelse over bælte.

Beregningerne viser, at der vil opstå kritisk trængsel på den eksisterende Lillebæltsforbindelse frem mod 2030.

Derfor har Transportministeriet bedt konsulentfirmaet COWI udarbejde en rapport om de fremtidige muligheder for en ny fast forbindelse over Lillebælt.

Rapporten skal drøftes på en konference i Odense 2. maj

- Jeg ser frem til en god og åben debat om, hvordan vi kan udvikle landsdelsforbindelserne på den kommende konference om de strategiske analyser af fremtidens transportinfrastruktur den 2. maj i Odense, siger Transportminister Hans Christian Schmidt.

- Jeg har derfor inviteret mine kolleger i Folketingets Trafikudvalg og landets borgmestre, regionsrådsformænd og andre interessenter til at deltage i debatdagen.

Fire forskellige modeller

En parallel Lillebæltsmodel vil være billigst, og skønnes at koste i størrelsesordenen 6 mia. kr. Mens en sydlig og nordlig Lillebæltsmodel ved Lillebælt skønnes at koste hhv. i størrelsesordenen 9 og 12 mia. kr.

Til sammenligning vil en Bogense-Juelsminde forbindelse som en ren vejforbindelse inkl. landanlæg skønnes af koste i størrelsesordenen 32 mia. kr.

Model 1

ORANGE LINIE En parallel Lillebæltsmodel, hvor der etableres en vejbro umiddelbart nord for med den nuværende Lillebæltsbro. Pris: 6 mia. kroner.

Model 2

GRØN LINIE En sydlig Lillebæltsmodel, hvor der etableres en vejforbindelse i en ny korridor syd for Middelfart og Kolding.

Denne model skaber en genvej for trafikken mellem Fyn/Sjælland og Sydjylland videre mod Tyskland.

Pris: 9 mia. kroner.

Model 3

BLÅ LINIE En nordlig Lillebæltsmodel, hvor der etableres en vejforbindelse i en ny korridor fra Middelfart nord om Fredericia til E45 syd for Vejle.

Denne model vil i sammenhæng med ny Vejlefjordbro kunne skabe en genvej for trafikken mellem Fyn og den nordlige del af Jylland.

Pris 12 mia kroner.

Model 4

GUL LINIE En nordlig Bogense - Juelsminde forbindelse, hvor der etableres en vejforbindelse i en ny korridor mellem Odense og Horsens via en ny fast forbindelse mellem Bogense og Juelsminde.

Det vil skabe en genvej uden om Vejle fjord og Lillebælt for trafikken mellem det nordøstlige Jylland og Fyn.

Pris: 32 mia kroner.

Fire forslag til ny fast forbindelse over Lillebælt

Vis Fire forslag til ny Lillebæltsbro på et større kort


Vis Fire forslag til ny Lillebæltsbro på et større kort

Læs mere her