Fire gange har stor vandsalamander bremset fynske byggeprojekter

Sidste weekend blev stor vandsalamander fundet ved byggegrund i Strib. Tre andre gange har den fredede paddeart sat en kæp i hjulet på byggeprojekter på Fyn. Få overblikket her.

I første weekend af oktober fandt modstandere af et højhusbyggeri i Strib tre store vandsalamandere nær byggegrunden. 

Paddearten er fredet, og derfor vil aktionsgruppen, som modstanderne har etableret, have byggeriet stoppet. Middelfart Kommune mener dog ikke, at et muligt fund af stor vandsalamander vil få indflydelse på byggeplanerne. Miljøundersøgelsen, som Middelfart Kommune fik foretaget i foråret, viser, at det fredede dyr ikke er på grunden. 

Mens Middelfart Kommune venter på en officiel henvendelse fra aktionsgruppen om fundet, kan du her læse om tre andre gange, stor vandsalamander kom i vejen for byggeprojekter på Fyn. 

Miljøundersøgelse kom på bagkant 

Hvor? Nord for Duedalen, Vissenbjerg, Assens Kommune

På ovenstående placering vil arkitektfirmaet Archidea gerne bygge 58 lejeboliger. Den 5. januar i år beslutter Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, at byggeprojektet kan sættes i gang med udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg blev sendt i otte ugers høring, hvor ingen høringssvar kom ind. Forslag til lokalplan bliver undersøgt i henhold til miljøvurderingsloven. Her vurderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen, da planen ikke vil have betydelige indvirkninger på miljøet. Forslag til lokalplan sendes fire uger i offentlig høring, hvor 12 høringssvar sendes ind. Nogle af høringssvarene er fra borgere, der har fundet stor vandsalamander i byggeområdet.

Den 28. september foretages en undersøgelse inden for lokalplanområdet. 

Den 29. september indstillede Miljø, Teknik og Plan til at få foretaget en udarbejdelse af en ny miljøscreening i forbindelse med lokalplanen blandt andet på grund af mulig forekomst af stor vandsalamander. Denne indstilling blev godkendt af byrådet samme aften.

Kim Walsted Knudsen, fagligkoordinator ved Assens Kommunes Natur- og Vandløbsteam, oplyser at undersøgelsen den 28. september ikke viste fund af paddearten, men at det forventes, at stor vandsalamander er i området omkring byggegrunden, og at kommunen derfor vil have lavet en udvidet undersøgelse i foråret, der formentlig vil resultere i etablering af afværgeforanstaltninger til gavn for det fredede dyr.

Stor vandsalamander lukkede motocrossbane

Hvor? Motorsport Center Fyn, Kærbygårdevej, 5220 Odense SØ

Mellem 23. maj og 21. august 2016 var Odense Kommunes VVM-undersøgelse i offentlig høring. I byggeprojektets høringsperiode mellem 23. maj og 21. august 2016 gjorde en borgergruppe af modstandere til byggeriet Odense Kommune opmærksom på, at biologer i foråret fandt yngel af stor vandsalamander, til trods for at kommunens miljøundersøgelse ikke havde vist fund af paddearten. Herefter fulgte en ekstra høring i efteråret 2016. I januar 2017 beslutter By- og Kulturudvalget i kommunen, at motocrosscentret skal bygges, og I marts 2020 står Motorsport Center Fyn færdig.

Efter udvalgets vedtagelse af byggeriet i 2017 klagede flere borgere, som Planklagenævnet skulle behandle. Den 21. december 2020 afgjorde nævnet, at Odense Kommunes udarbejdede miljørapport og lokalplan ikke tager hensyn til påvirkningen og beskyttelsen af stor vandsalamander. Planklagenævnet ophævede tilladelsen til det nybyggede center, som blev lukket.

I begyndelsen af februar begyndte By- og Kulturudvalget på en ny lokalplan, der skal lovliggøre motocrossbanen. Derfor skulle Fyens Motor Sport få lavet en ny miljøvurdering, som foreningen i april modtog knap en million kroner til af Odense Kommune. Miljøvurderingen er netop nu i sin slutfase, oplyser talsperson for Fyens Motor Sport Louise Laustsen..

Fund gav ekstra byggeplaner ved kanalforbindelse

Hvor? Odins Bro, Odense Kommune

I marts 2006 udføres en miljøundersøgelse af området, hvor der i den efterfølgende rapport ikke nævnes fund af stor vandsalamander. I den efterfølgende offentlige høringsfase modtog kommunen en række indsigelser om indgrebet på Hedviglund og Strandskoven.

Derfor blev der udført ekstra undersøgelser vedrørende mulig forekomst af padde- og flagermusarter i området. I december kom tillægget til den oprindelige miljøundersøgelse, hvori det står, at undersøgelsen viste blandt andet stor vandsalamander i området.

Odins bro
Foto: Sara Fuglsig

Byggeriet blev gennemført, men fundet medførte, at der skulle gennemføres afværgeforanstaltninger for at sikre områdets økologiske funktionalitet. Hvilket omfattede forbedring af levesteder for stor vandsalamander blandt andet ved udgravning af vandhuller, opsætning af paddehegn langs vejen samt etablering af faunapassager under vejen.