Flytter sten på bunden af Lillebælt

Arbejdet med at sikre havbunden omkring Den Gamle Lillebæltsbro med store sten skrider frem. Lige nu knokler specialskibe med at flytte sten på havbunden.

Den Gamle Lillebæltsbroen blev bygget i 1935 og bropillerne står på såkaldt Lillebælts-ler, der også er kendt som plastisk ler.

Det er en jordtype med særlige geotekniske udfordringer. Siden Lillebæltsbroen blev indviet, har den sat sig med ca. 75 cm.

Broen er konstrueret til at klare denne sætning, og men for at de ikke i fremtiden giver problemer, er Banedanmark nu gået i gang med at sikre broen.

Der vil blive udlagt i alt ca. 111.000 kubikmeter sten - de fleste sten mellem de to midterste bropiller.

Der udlægges sten af forskellige størrelser. Kernen af stenopbygningen vil bestå af "mindre" sten op til en diameter på 40 cm og en vægt på 170 kg. Oven på kernen bliver der udlagt store sten på op til 2 tons.

Arbejdet skulle egentligt være afsluttet i oktober, men den kraftige strøm i Lillebælt driller lidt. Nogle af stenene har flyttet sig, og skal derfor flyttes tilbage på den rette plads, fortæller byggeleder Helle Schultz Jørgensen.