Fokus på frivilliges indsats

Middelfart Kommune og Aarhus Universitet sætter fokus på frivilliges indsats i kampen mod arbejdsløshed i nyt europæisk udviklingsprojekt.

Der er voksende arbejdsløshed i hele Europa og der er derfor brug for nye og utraditionelle løsninger, hvis problemerne skal løses.

VERSO - Volunteers for European Employment - er et nyt fælleseuropæisk udviklings- og forskningsprojekt, som skal give større viden om, hvordan frivilligt arbejde kan hjælpe de regionale myndigheder i indsatsen mod arbejdsløshed og højne livskvaliteten hos Europas millioner af arbejdsløse.

Universiteter og regionale myndigheder fra otte forskellige europæiske lande er involveret i projektet, som løber frem til 2014.

Middelfart og Aarhus Universitet er partnere

Fra Danmark er Middelfart Kommune og Aarhus Universitet partnere i projektet. Projektet er støttet af EU's regionalfond.

VERSO samler politikere og forskere fra partnerne i Europa til åbningskonference i Middelfart i Danmark fra 30. maj til 1. juni 2012

- I Middelfart Kommune har vi tradition for at samarbejde med lokale virksomheder og frivillige omkring nye tiltag og projekter. Bl.a. er vores jobcenter udnævnt til gazelle-jobcenter, fordi vi formår ved hjælp af godt samarbejde med virksomheder og frivillige mentorer at gøre udsatte til ansatte. Så vi glæder os meget til at dele ud af vores erfaringer, når vi afholder næste konference i projektet til maj. Ligesom vi ser frem til at blive klogere på andre gode europæiske eksempler gennem projektet de næste tre år, siger borgmester Steen Dahlstrøm, Soc.dem.