Forventede frifindelse: Derfor undlader fynsk koncern at anke

Dan-Bunkering, Bunker Holding og Keld Demant ønsker at få sat punktum i sagen og komme videre.

Bunker Holding, Keld R. Demant og Dan-Bunkering anker ikke dommen fra byretten, hvor retten fandt Middelfart-selskaberne og direktør Keld Demant skyldig i brud på EU's sanktioner mod Syrien.

I dommen, der blev afsagt den 14. december i Odense Byret, fandt retten, at man i Dan-Bunkerings russiske filial burde have vidst, at der var en sandsynlighed for, at selskabets russiske kunder anvendte brændstoffet i strid med EU’s sanktioner over for Syrien, og at der for Bunker Holding og dets administrerende direktørs vedkommende var handlet uagtsomt i forhold til otte af de handler, der blev gennemført i foråret 2017. 

Retten fandt ikke, at disse havde handlet med direkte forsæt til at overtræde EU’s sanktioner, eller at Bunker Holding og Keld Demant bevidst havde handlet i strid med EU’s sanktioner.

Dommen udløst fire måneders betinget fængsel til Keld Demant, bøder på 34 millioner kroner og beslaglæggelse af en fortjeneste på 17 millioner kroner.

- Selskaberne har gennem hele forløbet forventet at blive frifundet i sagen, og derfor er vi overraskede over dommen. Vi har besluttet ikke at anke for at få sat et punktum i sagen. Vi tager nu dommen til efterretning, siger Klaus Nyborg, næstformand i Bunker Holdings bestyrelse.

- Dommen viser, at det ikke længere er nok, at screene handler med virksomhedens direkte modparter, men peger på behovet for også at kontrollere kundernes modparter, også ud i flere led, for derigennem i sidste ende at kontrollere brugen af det solgte produkt, hedder det i en pressemeddelelse.

Omfattende compliancesystem 

Ifølge Bunker Holding har man i dag et af branchens bedste systemer til at tjekke, at man overholder regelerne.

- Systemet tjekker over 100.000 handler om året i forhold til internationale sanktionslister og medieinformation samt benytter Big Data og AI til blandt andet at overvåge skibes sejlmønstre og brug af AIS samt flage og stoppe usædvanlige handels- og betalingsmønstre. Bunker Holding har siden 2017 styrket og centraliseret sit globale compliance-team, som følger op på, at koncernens complianceprocedurer fungerer optimalt. Desuden har Bunker Holding videreudviklet koncernens interne compliance- uddannelsesprogram for alle medarbejdere, som årligt testes på området, ligesom alle nye tradere gennemgår en intensiv compliance-træning, når de starter i virksomheden, hedder det i pressemeddelelsen.

Heri slås det også fast, at der er fuld tillid til Keld Demant, og at man har mødt opbakning fra kundekredsen trods dommen.

Stor opbakning fra kunder 

Bunker Holding og Dan-Bunkering har oplevet en fortsat stor og uændret opbakning fra kunder, leverandører, banker og kreditforsikringsselskaber samt tillid til det compliancesystem og -procedurer, som Bunker Holding har opbygget gennem en årrække. 

Fuld tillid til direktør

Bunker Holdings administrerende direktør, Keld R. Demant, modtog mod forventning en betinget dom for at have handlet uagtsomt. Men retten fandt ikke, at han havde handlet med direkte forsæt eller bevidst havde handlet i strid med EU’s sanktioner. Keld R. Demant accepterer dommen og vælger ikke at anke den.

- Keld R. Demant har bestyrelsens og ejernes fulde tillid og fortsætter uændret som administrerende direktør i Bunker Holding, oplyser Klaus Nyborg. 

Torben Østergaard- Nielsen, formand for bestyrelsen i Bunker Holding og medejer af selskabet, udtrykker ligeledes fuld opbakning til Keld R. Demant.

Vil lære af sagen

For Torben Østergaard-Nielsen er det vigtigt, at alle i Bunker Holding lærer af sagen.

- Det er en kerneværdi for mig og for hele Bunker Holding koncernen, at vi skal opføre os ordentligt i alt, hvad vi gør. Jeg ser derfor med stor alvor på sagen og det faktum, at retten er kommet frem til, at EU-sanktioner er blevet overtrådt. Det er simpelthen ikke de værdier eller den kultur, vi hverken står for eller er kendt for, og sagen er selvfølgelig noget, der fylder meget hos Dan-Bunkering og Bunker Holding og i høj grad også hos mig. Bunker Holding koncernen er verdens største bunkervirksomhed, og derfor har vi en forpligtelse til at gå foran, sætte de højeste standarder og sikre, at selskaberne til enhver tid overholder alle handelssanktioner, siger Torben Østergaard-Nielsen i pressemeddelelsen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - oplyser til TV 2 Fyn, at man heller ikke anker dommen.