Fynboer bliver ældst i Middelfart

Der er pæne forskelle på, hvor gammel man gennemsnitligt bliver i de ti fynske kommuner. I Middelfart lever de længst og på Langeland kortest.

Hvis du gerne vil leve længe, skal du bo i Middelfart. Fynboerne bliver nemlig gennemsnitligt ældst i Middelfart Kommune.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I Middelfart kan de børn, der er født fra 2011 til 2015 se frem til at leve i snit 80,8 år, hvorimod langelænderne kun bliver 79,4 år.

Der er flere årsager til forskellene, men den primære udspringer helt overordnet set fra uddannelsesniveauet i befolkningssammensætningen. Det vurderer seniorforsker Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

- Overordnet set er forskellene ikke dramatiske generelt i Danmark. Men de forskelle der er, skyldes ikke overraskende at befolkningssammensætningen er forskellig. Gennemsnitligt er uddannelsesniveauet lavere på Langeland, hvilket en lang række faktorer bliver påvirket af, siger Knud Juel.

Han fortæller, at det ikke er fordi, at vinden er hårdere eller at man på Langeland oftere bliver syg og dårlig på grund af grumset vand.

- Men kigger man på uddannelsesniveauet, er der en stærk sammenhæng med blandt andet kost, rygning, alkohol og motion. Og det er jo alle faktorer, der påvirker middellevetiden. For eksempel er der mange flere rygere med korte uddannelser end med lange uddannelser, siger Knud Juel.

Ydermere bliver spiller uddannelsesniveauet også en rolle for, hvor man har råd til at bosætte sig. Det kan med andre ord for forstærke den udvikling, der er i et område som for eksempel Langeland.

- Mange af dem, der ikke har råd til at bo i nabokommunen Svendborg, de flytter til Langeland. Omvendt har de højtuddannede fra Langeland råd til at bosætte sig i mere attraktive områder - for eksempel i Svendborg, der jo har en betragteligt højere middellevetid. Dermed bliver middellevetiden på Langeland indirekte påvirket i en negativ spiral, siger Knud Juel.

- Omvendt er der i Middelfart et højere uddannelsesniveau, hvilket betyder at flere dyrker motion og færre ryger. Og det kan man se på tallene, siger seniorforskeren.

Middellevetid for 0-årige:

Årstal20112012201320142015
Middelfart79,279,780,180,380,8
Svendborg79,179,779,780,380,7
Kerteminde78,979798080,5
Faaborg-Midtfyn79,379,679,980,380,4
Assens78,979,479,980,280,3
Nyborg78,278,779,279,880,2
Odense78,578,678,979,379,7
Nordfyns78,878,878,979,379,6
Langeland78,378,678,979,379,4
Ærø-----
Hele landet78,879,179,479,880,1

Middellevetid for 0-årige i Ærø Kommune er ikke vist i tabellen, da tallene pga. kommunernes størrelse vurderes at være for usikre . Kilde: Danmarks Statistik