I det fynske folks tjeneste

Fyns største svinebrug bliver jysk

Eskelund ved Gelsted solgt til Niels og Mads Rauff Hansen fra Midtjylland.

Eskelund ved Gelsted solgt til Niels og Mads Rauff Hansen fra Midtjylland. Foto: Eskelund A/S / presse

Et af landets største svinebrug for slagtesvin, Eskelund i Gelsted, er blevet solgt til far og søn, Niels og Mads Rauff Hansen, fra Midtjylland.

Overtagelsen er sket per 1. oktober med et indskud i det nye selskab, Ny Eskelund, på 14 millioner kroner.

Niels Rauff Hansen, der sidder på aktiemajoriteten i Ny Eskelund, ejer blandt andet Søvang Gods ved Skive.

I 2019 tjente Niels Rauff Hansens selskab Rauff Group A/S 30 millioner kroner for skat.

I Danmark ejer Niels Rauff Hansen blandt andet Søvang Gods, og han er også hovedejer af Søvang Svineproduktion, som han driver sammen med sønnen Mads Rauff-Bjerre.

Svineproduktionen på Søvang gav i 2019 alene et overskud på 9,1 millioner kroner efter skat.

Læs også Efter økonomiske problemer: Fynsk landbrugsmastodont sat til salg

I udlandet ejer Niels Rauff Hansen en stor andel i Dan-Slovakia Agrar, der producerer svin i Slovakiet, og en mindre andel i Polen Invest, der ejer hovedparten af Goodvalley A/S, der driver landbrug med fokus på svineproduktion i Polen, Ukraine og Rusland, oplyser Skive Folkeblad.

Eskelund, der hidtil har været ejet af Lærche Simonsen-familien, har cirka 1.000 hektar markdrift og en svineproduktion på 100.000-120.000 slagtesvin årligt.

Gården indeholder også en foderfabrik, der både forsyner egen besætning og tilbyder eksternt salg af foder, samt en transportafdeling.

Foruden de to største produktionsenheder i henholdsvis Håre og Skydebjerg indgår også flere mindre ejendomme og staldanlæg med i alt 35.000 stipladser og tilhørende tilsammen cirka 1.000 hektar markdrift, heraf 750 hektar egne arealer.

Eskelund har de seneste år haft svært ved at tjene penge - i 2018 og 2019 gav Eskelund Aps. således underskud på henholdsvis 15 og 14 millioner kroner før skat.

Familiens udenlandske landbrugsaktiviteter berøres ifølge Effektivt Landbrug ikke af salget.

Med 60 procent af aktierne er familien Lerche-Simonsen hovedaktionær i en slovakisk bedrift med 3.200 malkekøer og 5.300 hektar landbrugsjord.