I det fynske folks tjeneste

Fyns største handelsfirma døjer med russerne

Restriktionerne mod Rusland har dæmpet aktiviteterne for Fyns største handelsvirksomhed Uhrenholt. Underskud er dog blevet vendt til et mindre overskud i 2016.

Uherenholt i Middelfart, der handler med fødevarer over hele verden, slås fortsat med handelsrestriktionerne på det russiske marked.

Men i forhold til 2015 lykkedes det dog at vende et underskud på 16 millioner kroner til et plus på knap 10 millioner kroner efter skat i 2016.

Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab.

Tallet skal ses i forhold til, at Uhrenholt-koncernen sælger varer for 2,4 milliarder kroner - 170 millioner kroner mere end i 2015.

Indtjeningen er også belastet af aktiviteter, som Uhrenholt har droppet som urentable, men som fortsat har indflydelse på regnskabet.

Regnskabet ville være 12 millioner kroner bedre, hvis man udeholdt posten "ophørende aktiviteter".

Ledelsen i koncernen, der også producerer ost, kan glæde sig over, at mejeripriserne i slutningen af året er steget.

Og selv om det russiske marked ligger noget underdrejet af sanktionerne, mener Uhrenholts ledelse fortsat, at der kan gøres gode forretninger dog med "et tilpasset varesortiment og prisniveau", som det hedder.

Koncernen er forsigtig med at spå om udsigterne for 2017, fordi Rusland er en væsentlig usikkerhedsfaktor.

Man forventer dog overskud.

Selskabet har en egenkapital - formue - på 78 millioner kroner og beskæftiger 479 medarbejdere i 20 lande.

Det er Sune Uhrenholt, der i dag står i spidsen for koncernen, der tidligere var ledet af hans far Frank Uhrenholt, der også har stiftet firmaet.