Fynsk direktør anklaget for millionbedrageri mod Lego

Lego blev over syv år bedraget for millioner af kroner, lyder det i anklageskrift. To mænd er tiltalt i sagen.

Ved systematisk brug af regninger, der var for høje i forhold til det udførte arbejde, lænsede to mænd ifølge anklagemyndigheden gennem syv år Lego for millioner af kroner.

Den ene mand ejer et fynsk elfirma, som angiveligt afsendte de opskruede fakturaer, og fik udbetalt de mange penge, mens den anden mand arbejdede hos Lego. Han sørgede for, at fakturaerne blev betalt.

De to mænd nægter sig skyldige, og derfor bliver det op til en domsmandsret i Kolding at afgøre, hvorvidt de skal dømmes. Sagen begynder tirsdag og ventes afsluttet til januar.

Anklagemyndigheden har beslaglagt friværdien i en række ejendomme, som skal dække Legos tab.

- Det er vores opfattelse af en del af udbyttet er at finde her. Der er foretaget beslaglæggelser for omkring 4,8 millioner kroner. Der er jo et stykke op til de 17 millioner, og hvor resten af pengene er, det har jeg ingen idé om, fortæller specialanklager Klaus Meinby Lund.

Mændene, som begge bor i Middelfart, skal ifølge anklagemyndigheden have kørt deres ulovlige parløb fra august 2009 og frem til november 2016. Sagen opstod, da Lego rettede henvendelse til politiet.

Efterforskningen er mundet ud i 28 sider langt anklageskrift, som indeholder beskyldninger om 63 ulovlige forhold. 53 af dem drejer sig om samarbejdet mellem de to mænd. Mens de sidste ti alene drejer sig om anklager mod den Lego-ansatte.

Når mændene ifølge anklagemyndigheden samarbejdede om at stikke snablen i Legos pengekasse, skete det på forskellig vis.

I nogle tilfælde blev prisen på regningen sat højere, end ydelsens reelle pris. Andre gange blev der faktureret ydelser, som slet ikke var blevet leveret.

Eksempelvis to fakturaer fra 2009 på sammenlagt 1.062.500 kroner. De vedrørte ifølge ordrelinjen henholdsvis "Belysning Havremarken" og "Canalisskinner Havremarken".

Men ifølge anklageskriftet var den reelle pris på ydelserne langt lavere, nemlig knap 600.000 kroner. Derfor tabte Lego alene på den manøvre lidt under 470.000 kroner, lyder det.

Et andet eksempel er fra 2010. Her fik Lego en regning på 223.322 kroner og 50 øre for "omlægning af forsyning samt div. CTS", lød det ifølge indkøbsordren.

Men den faktura dækkede over en ydelse, som ifølge anklagemyndigheden aldrig blev leveret.

Den Lego-ansatte er ud over de forhold, som han er tiltalt for at have begået sammen med el-direktøren, anklaget for en række lignende forhold, og derudover er han anklaget for at have modtaget forskellige former for bestikkelse, blandt andet en spinningcykel og to Weber-griller.

Der ventes dom i sagen i midten af januar.