I det fynske folks tjeneste

Fynsk ungeinstitution kritiseres: For mange magtanvendelser og isolation

Et højt antal magtanvendelser har fået Ombudsmanden til at kritisere ungeinstitutionen Egely på Fyn.

00:35

Ombudsmanden ser problemer med magtanvendelse i sikret døgninstitution på Fyn.

1 af 2

Flere af de unge på den fynske døgnsikrede ungdomsinstitution Egely i Nørre Aaby er for ofte blevet udsat for magtanvendelse og isolation, og de ansattes dokumentation har været mangelfuld. 

Sådan lyder det i et notat fra Folketingnets Ombudsmand, der sidste år var på tilsynsbesøg på Egely. 

Læs også Fangeflugt fra Egely

- Under besøget kom det frem, at en fysisk magtanvendelse ofte blev efterfulgt af isolation af den unge. Isolationen fremstod umiddelbart som en rutinemæssig foranstaltning, skriver Ombudsmanden om det varslede besøg, som fandt sted den 9. og 10. maj 2017. 

Der bliver slået fast over for ungdomsinstitutionen, at der udelukkende må benyttes isolation efter en konkret vurdering af, om der er lovligt grundlag for det. 

I Ombudsmandens afsluttende brev til blandt andet Egely, Region Syddanmark og Middelfart Kommune er der lavet 12 anbefalinger til institutionen. 

Nogle af anbefalinger er:

"at Egely fortsætter arbejdet med at forebygge og nedbringe antallet af magtanvendelser" 
"at Egely snarest muligt bringer ikke-tilladte magtanvendelser og isolation på eget værelse til ophør"
"at Egely strammer op på dokumentationen i indberetningerne om magtanvendelse mv., herunder på dokumentationen af et indgrebs type, nødvendighed og varighed"
"at Egely sikrer, at de unge under anbringelse i isolationsrum har adgang til toiletbesøg efter behov og efter en konkret vurdering af, om det er forsvarligt af hensyn til den unge selv eller andre at lade den unge komme ud af isolationsrummet" 

Ungeflok rottede sig sammen

Lederen på Egely, Susanne Peyk, fortæller til TV2/ Fyn, at der er tale om én konkret borger, der i perioden, hvor Ombudsmanden var på besøg, stod for størstedelen af magtanvendelserne. 

- Kritikken, som Ombudsmanden allerede gjorde opmærksom på under besøget, var primært på én borger, der faktisk stod for omkring to tredjedel af alle magtanvendelserne på Egely. Det er rigtig mange, siger Susanne Peyk til TV2/ Fyn. 

Der var tale om en ung, der var anbragt i en særanbringelse, og som var meget selvskadende. 

En af de ulovlige magtanvendelser, som Ombudsmanden noterede, var, da en flok unge rottede sig sammen mod personalet, der hurtigt følte sig nødsaget til at få de unge ind på deres værelser og låse dørene. Og det må man ikke

Susanne Peyk, leder på Egely

Men Susanne Peyk slår dog fast, at det ikke betyder, at det er okay at have så mange magtanvendelser, som Egely havde på det tidspunkt, hvor Ombudsmanden var forbi. Hun fortæller, at det til tider kan være svært for personalet, der kommer i mange situtioner, hvor de unge pådrager skader på sig selv. 

- En af de ulovlige magtanvendelser, som Ombudsmanden noterede, var, da en flok unge rottede sig sammen mod personalet, der hurtigt følte sig nødsaget til at få de unge ind på deres værelser og låse dørene. Og det må man ikke, fortæller lederen, der understreger, at personalet i stedet skulle have opsnuset konflikten tidligere og adskilt de unge på en mere gnidningsfri måde. Blandt andet kunne man have overflyttet en af de unge til en anden institution eller blot til en anden gruppe på Egely. 

Kritikken er blevet til forbedringer

Ungeinstitutionen Egely har taget kritikken til sig. Sådan lyder det fra lederen Susanne Peyk. 

Læs også Kommunal behandling drev pige ud i sammenbrud - så gik Ombudsmanden ind i sagen

- Vi tog kritikken til os og har arbejdet meget med det siden. Der er mange dele i forbedringerne, men vi har blandt andet sikret, at alle ansatte ikke bare kender til lovgivningen men forstår den. Vi har også arbejdet med rekrutteringen, så de ansatte bliver særligt dygtige og har det helt rigtige grundfundament, fortæller hun.

- Vi er så heldige, at Egely får besøg fra Socialtilsyn Syd og Arbejdstilsynet hele tiden. Vi bliver på den måde tjekket mange gange om året, og det er vi glade for. Det er kun fint, at vi har nogle, der hjælper os med at blive bedre.  

Ombudsmandens Børnekontor besøgte i 2017 i alt seks sikrede døgninstitutioner. Der vil i løbet af foråret 2018 blive offentliggjort en temarapport om de samlede konklusioner fra besøgene.