I det fynske folks tjeneste

Fynske kommuner med i inklusions-projekt

To fynske kommuner er blevet valgt til at være med i et projekt om udvikling af inklusion i folkeskolen.

To fynske kommuner er blevet valgt til at være med i et projekt om udvikling af inklusion i folkeskolen.

Undervisningsministeriets projekt "Inklusionsudvikling" skal rundt i hele landet og samarbejde med kommuner om, hvordan de kan håndtere inklusionsindsatsen.

De første ti samarbejdskommuner er valgt, og ti mere bliver valgt til foråret. To fynske kommuner er udvalgt til at være med: Middelfart og Kerteminde.

Motiverede kommuner

I udvælgelsen af kommuner er der lagt meget vægt på, at kommunerne er fra forskellige dele af landet, og at der er forskel på, hvor langt de er nået i arbejdet med inklusion i folkeskolen og daginstitutioner. Fælles for kommunerne er også, at de er meget motiveret på at arbejde målrettet for at skabe øget inklusion i folkeskoler, dagtilbud og fritidstilbud.

Udover samarbejdet med de 20 kommuner tilbyder Inklusionsudvikling også hjælp og vejledning til alle landets kommuner. Med inspirationseksempler, konkrete værktøjer, netværk, oplæg og workshopper på temadage og konferencer skal viden, erfaringer og resultater fra samarbejdskommunerne spredes til hele Danmark.

Forskelligheder skaber fællesskab

Flere børn skal have glæde af at være en del af fællesskabet, og forskellighederne er en fordel for at udvikle fællesskabet både fagligt og socialt i dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud.

Inklusionsudvikling er Ministeriet for Børn og Undervisnings nye udgående enhed, der sammen med kommunerne skal udvikle stærke børnefællesskaber, hvor lærere og pædagoger arbejder kvalificeret med at skabe inkluderende læringsrum.

Inklusionsudvikling arbejder udover kommunerne, også tæt sammen med Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning, som arbejder med at sikre viden om blandt andet inkluderende læringsmiljøer. Inklusionsudvikling skal være med til at få denne viden ud i praksis.

I august 2012 blev Inklusionsudvikling skabt i samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet. Målet er at udvikle stærke børnefællesskaber i skoler, daginstitutioner og fritidstilbud, hvor børn trives, får et højt fagligt udbytte og deltager aktivt i fællesskabet.