To fynske kommuner sættes fri: Aftale på plads om særlige regler for ældreområdet

Regeringen har sammen med et politisk flertal fastsat rammerne for ældres velfærd i kommuner, der får "fuldstændig frihed" til at indrette ældreplejen.

I de kommende tre år kan Langeland og Middelfart Kommune indrette deres ældreområde, næsten som de vil. 

Det har regeringen torsdag vedtaget sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet.

De to fynske kommuner - Langeland og Middelfart - er en del af et forsøg, som fritager kommunerne for størstedelen af den statslige regulering på ældreområdet i de kommende år. Målet er at sikre de ældre bedre pleje og trivsel i hverdagen, når kommunerne får mulighed for at lave lokale løsninger. 

Ifølge social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), handler aftalen om at skabe tid til nærvær og kvalitet i ældreplejen. 

- Når vi politikere tør lempe styringen, giver det friere rammer lokalt, så medarbejdere og ledere ude i de tre kommuner kan bringe deres faglighed i spil til gavn for de ældre borgere og pårørende, siger hun i en pressemeddelelse. 

Udvalgte krav bevares 

Forsøget med mere frihed og egenbestemmelse i udvalgte kommuner blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen (S) ved Folketingets åbning i oktober. 

quote Grunden til, at vi ikke kan være med fra Venstres side, er, at man fratager borgerne mulighed for at kunne vælge frit

Jane Heitmann (V), ældreordfører

Dengang sagde hun, at kommunerne ville få "fuldstændig frihed" på det udvalgte velfærdsområde, men nogle krav vil kommunerne skulle leve op til i forsøgsperioden. 

Det tæller blandt andet, at borgerne får den hjælp, som de har krav på ifølge serviceloven, og mulighed for at klage. 

Partierne bag aftalen kalder de bevarede regler for "hegnspæle", som blandt andet skal sikre, at borgerne får den fornødne hjælp og mulighed for at klage. Samtidig får Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat mulighed for at føre tilsyn i kommunerne.

Kommunerne fritages for at følge: 

Blå partier kritiserer aftale 

Uden for aftalen står Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der kritiserer aftalen for at se stort på de ældres ret til frit at vælge leverandør af en række ydelser. 

Det gælder blandt andet for omsorg, pleje og genoptræning. 

Ifølge de blå partier fratager man dermed de ældres frie valg i en aftale, der ellers handler om større kommunal frihed. Derfor frisætter man reelt ikke borgerne, mener Jane Heitmann, der er Venstres ældreordfører og formand for Sundheds- og Ældreudvalget. 

- Grunden til, at vi ikke kan være med fra Venstres side, er, at man fratager borgerne mulighed for at kunne vælge frit. Vi vil gerne løfte bureaukratiet af kommunerne, men vi ønsker ikke at låse borgerne fast til én løsning, siger Jane Heitmann til TV 2 Fyn.

I aftalen fremgår det, at det er op til kommunerne at vurdere konsekvenserne ved at droppe kontrakter med private leverandører, og at regeringen sammen med kommuerne vil sikre, at borgere har mulighed for anden hjælp, hvis de er utilfredse med den fra kommunen. 

Men det sikrer ikke borgerne tilstrækkeligt, mener Jane Heitmann. 

- I dag har ældre mulighed for at vælge mellem private eller offentlige tilbud, siger hun. 

Velfærdsaftalen for ældreområdet i forsøgskommuerne kan læses her