Handlede korrekt: Farlig fange krænket - får en kvart million

Højesteret ser kritisk på ni måneder lang tvangsfiksering af usædvanlig patient på psykiatrisk afdeling. Psykiatrien i Region Syddanmark kunne dog ikke have anderledes, står der i dommen.

Ni måneders tvangsfiksering af en mand på psykiatrisk afdeling i Middelfart var i strid med menneskerettighederne. Det fastslår Højesteret i en dom onsdag.

Manden var indlagt på psykiatrisk afdeling, da tvangsfikseringen fandt sted.

Afgørelsen betyder, at Region Syddanmark skal betale manden 250.000 kroner i godtgørelse for krænkelsen.

Da behandlingen tidligere blev vurderet af Retten i Odense og af Østre Landsret, fik han derimod ikke medhold.

- Vi tager afgørelsen til efterretning. Men vi er tilfredse med, at der i dommen står, at vi ikke kunne have handlet anderledes, siger Anders Meinert Pedersen, der er lægefaglig direktør i Region Syddanmark.

Myndighederne havde vurderet, at han var farlig, og der var afsagt et såkaldt farlighedsdekret. Desuden var han blevet dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

På grund af pladsmangel måtte manden imidlertid i lang tid opholde sig på en retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Spændt fast i ti måneder

Her blev han i første omgang spændt fast fra 22. december 2014 til 19. januar det følgende år, og dette indgreb vurderes af Højesteret som lovligt i forhold til bestemmelserne i psykiatriloven.

Men fikseringen fortsatte helt frem til 26. oktober. Det er disse ni måneder, som er i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Hvis manden havde været anbragt på Sikringsafdelingen, ville han dér være blevet underkastet andre foranstaltninger som supplement til tvangsfiksering, fastslår landets øverste domstol.

Det kunne for eksempel være såkaldt oppegående fiksering og ophold i en aflåst stue.

Samme behandling andre steder

Men dommerne udtaler også, at manden var så farlig og uberegnelig, at han i et eller andet omfang også på Sikringsafdelingen ville være blevet spændt fast til en seng.

Samtidig udtaler Højesteret i afgørelsen, at "det (...) må formodes, at A i væsentligt omfang ville være blevet undergivet én eller flere af de ovennævnte foranstaltninger som supplement eller alternativ til sengeliggende tvangsfiksering, hvis han var blevet overført til Sikringsafdelingen i D-by (anden by, red)".

Godtgørelse lang fra krav

Derfor får manden en godtgørelse på en kvart million kroner, hvilket er et godt stykke fra det krav, som mandens advokat, Claus Bonnez, havde rejst - nemlig 3,5 millioner kroner.

Dommen beskriver, hvor uforudsigelig og farlig manden har været for de ansatte på retspsykiatrisk afdeling.

Der var tale om en ganske usædvanlig patient med "en stabil gentagelse af uvarslede voldshændelser", har en læge udtalt.

Fastspændingen gjorde manden fysisk svag. Efter nogle måneder kunne han dårligt støtte på benene, men måtte køres i kørestol, når han skulle i bad.

En overgang blev det besluttet, at han af hensyn til sit helbred skulle løsnes tre gange om ugen i 20-30 minutter. Men det krævede, at der var et alarmhold på seks personer og tre yderligere ansatte til stede.