I det fynske folks tjeneste

Historien viger for motorvej

Der er fuld gang i nedbrydningen af den gamle bevaringsværdige Kauslunde Elmegård ved Middelfart. Ejendommen rives ned for at få plads til rundkørsel til ny motorvejstilkørsel.

05:20

Der er fuld gang i nedbrydningen af den gamle bevaringsværdige Kauslunde Elmegård på Hovedvejen 101 ved Middelfart. Ejendommen rives ned for at få plads til rundkørsel til ny motorvejstilkørsel.

1 af 2

Kauslunde Elmegård på Hovedvejen 101 ved Middelfart bliver revet ned for at gøre plads til tilkørslen til Aulbyvej og den nye store mortorvejsafkørsel.

Afkørslen skal aflaste afkørsel 50 ved Middelfart, som lukkes i en periode fra 2015 for at blive udbygget.

Den nye afkørsel bliver et centralt knudepunkt for trafikken på Vestfyn, når motorvejen udvides med et 3. spor.

Middelfart Museums vurderede ellers at Kauslunde Elmegaard har en stor kulturhistorisk værdi. Museet beskriver Kauslunde Elmegaard som: - en velbevaret og tidstypisk slægtsgård, der indgår som en del af

et markant kulturmiljø omkring krydset, med gårde placeret synligt og tæt på hovedlandevejen mellem Odense og Middelfart, anlagt i starten af 1800-tallet. Dette miljø forsvinder ved den planlagte placering af rundkørslen.

Men Middelfart Kommune så ikke andre muligheder for den nye tilslutning til motorvejen, end at rive Kauslunde Elmegaard ned for at gøre plads til en rundkørsel.

Fra juli 2013 vil der være mulighed for at køre ad den nye Aulbyvej fra Hovedvejen til Bogensevej. Den nye afkørsel til og fra motorvejen kan bruges fra sommeren 2014.

Se indlag fra TV2/FYN fra 10. april 2012: Udbygningen af den fynske motorvej mellem Middelfart og Nørre Åby bliver til glæde for mange, men for to familier har den været skæbnesvanger.

Store arkæologiske fund

De arkæologiske forundersøgelser af området er også afsluttet. Odense Bys Museer har gjort flere interessante fund.

I krydset mellem Aulbyvej og Hovedvejen er der fundet et enkelt langhus fra årene 200 til 500.

Nord for motorvejen er der registreret bebyggelsesspor i tre større områder - primært fra den yngre romersk- og ældre germansk jernalder, men der er også registreret et, som kan dateres til yngre bronzealder 1100-500 f.Kr.

I området er der fundet ornamenteret keramik, og det repræsenterer med al sandsynlighed et aktivitetsområde fra en nærliggende boplads.