I det fynske folks tjeneste

Hjemmeside skal tiltrække udlændinge

Middelfart og trekantområdet lancerer en hjemmeside, der skal gøre det mere attraktivt for udenlandske tilflyttere.

Middelfart og trekantområdet lancerer hjemmeside, der skal gøre det mere attraktivt for udenlandske tilflyttere.

På hjemmesiden kan man som tilflytter med ingen eller meget få danskkundskaber orientere sig om stort set alle de praktiske ting, man som ny i et land naturligt føler sig usikker på.

Hjemmesiden samler en række informationer om skatteforhold, det danske sundhedssystem osv. Desuden forklarer den meget enkelt og brugervenligt, hvordan man fx får et CPR-nummer samt en NemID, og ikke mindst i hvilke sammenhænge de anvendes.

Lavet af englænder

Hjemmesiden er skabt af Kate van der Zee, der selv en tilflytter. Kate van der Zee er englænder. Hun er uddannet i tysk og fransk på universitetsniveau og har haft en karriere inden for det engelske diplomati blandt andet ved ambassaden i New Delhi.

Alligevel var der nogle praktiske ting, der faldt hende svært, da hun for fire år siden flyttede fra Indien til Danmark med sin familie.

- Jeg var meget overrasket over det flade hierarki og den åbne debat på de danske arbejdspladser. Og helt praktisk var jeg gravid og usikker på, hvordan jeg skulle tilkalde læge uden for konsultationstid, siger Kate van der Zee.

Disse og mange mange andre spørgsmål kan tilflyttere fra udlandet nu finde svar på ved at gå ind på hjemmesiden www.liveintriangleregion.dk.

www.liveintriangleregion.dk