I det fynske folks tjeneste

Kæmpe vandspild i Strib

Ikke færre end 200.000 liter vand i døgnet fosser lige nu ud til ingen verdens nytte. Det svarer til to husstandes årsforbrug Et ledningsbrud på en forsyningsledning er skyld i det store vandtab. Men endnu er bruddet ikke lokaliseret.

Mystisk brud

Bruddet har ikke som normalt vist sig ved en synlig vandudstrømning
De kommende nætter vil vandværket derfor sektionsvis lukke for vandet i Strib for at indkredse bruddet.

Lukningerne vil vare under 10 minutter og ske i tidsrummet mellem kl. 03.00 og 05.00.

Lyt efter

Vandværket opfordrer folk til at lytte efter om de kan høre vand, som konstant løber i kloaken.

Flere oplysninger hos Strib Vandværk