Klimapris: Fynsk projekt skal inspirere andre kommuner

Middelfart Kommune har med sit projekt KlimaByen Middelfart vundet DANVA's klimapris, som skal inspirere andre kommuner til at tænke endnu mere klima og miljø ind i byen.

Tirsdag 13. november blev årets DANVA klimapris uddelt. Og den gik til klimaprojektet i Middelfart Kommune, "Klimabyen Middelfart". 

I følge en pressemeddelelse fra DANVA lå Middelfart Kommunes klimaprojekt Klimabyen Middelfart i et felt med nogle af de ypperste klimaprojekter i Danmark, og endte med at vinde på marginalerne, da stemmerne blev talt op. 

Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd tog imod prisen. 

- Vi er meget opmærksomme på, at vi for at lykkedes med klimadagsordenen, skal være meget konkrete i vores handlinger. Det er et langt, sejt, træk. Målsætninger er gode og nødvendige – men det er handlingerne, som batter.

- Klimaby-projektet er vi stolte af i Middelfart Kommune. Derfor betyder denne pris også rigtigt meget for os. Tak til hele holdet bag KlimaByen, sagde borgmesteren i en takketale.

Læring og inspiration til andre kommuner

Projektet i Middelfart består af fire faser, der startede helt tilbage i 2013. Overordnet set havde Middelfart behov for at gentænke, hvordan de udnytter regnvandet, i stedet for at bruge penge og ressourcer på at udvide kloaksystemerne. Regnvandet bruges istedet nu i synergi med udviklingen af byens rum. 

Der var enighed i juryen om, at projektet alene i kraft af sin størrelse imponerede, men også visionen og engagementet i projektet var udslagsgivende for, at valget i sidste ende faldt på KlimaByen Middelfart. 

I sin votering lagde juryen vægt på de afsluttede anlægsprojekter i Allékvarteret og i Skovkvarteret, der begge er taget i brug og er udført som selvstændige anlægsprojekter. De er tænkt sammen med byens udvikling og strategi, og man klimatilpasser et meget stort areal. Med en lang række eksempler på klimatilpasningsløsninger, afhængig af områdetypologi, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang.

KlimaByen Middelfart

Værdi for byens borgere

En af de ting, som juryen lagde særlig vægt på, var, at KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjovere, smukkere og grønnere by. Sammen med borgerne har man skabt fremtidssikrede, bæredygtige og multifunktionelle klimatilpasningsløsninger af høj arkitektonisk værdi og med værdi for byens borgere.

Vurderingen af projektet foregik ved, at alle projekter fik point for fire kriterier (nyhedsværdi, merværdi, effektivitetsforbedringer, involvering af brugergrupper og tværgående arbejde).

Juryen bestod af Connie Hedegaard, Laila Kildesgaard, Ellen Højgaard Jensen, Jesper Theilgaard og Tina Otterstrøm. 

Selve projektet kan man læse meget mere om på Middelfarts kommunes hjemmeside.