I det fynske folks tjeneste

KOL-projekt halverer indlæggelser

KOL-projekt i Middelfart har betydet et drastisk fald af indlæggelser. Samtidig er udgifterne faldet.

Op mod 320.000 danskere lider af KOL - kun halvdelen ved det. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix/arkiv

I 2016 igangsatte Middelfart Kommune et projekt, som har haft fokus på at opspore og hjælpe borgere med lungesygdommen KOL så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Projektet betyder, at på blot to år er antallet af indlæggelser og genindlæggelser af KOL-patienter blevet halveret.

- Vi ved, at mange borgere med KOL faktisk ikke er klar over, at de er syge, og at mange derfor kommer sent i gang med behandlingen. Det er med til at give dårligere livskvalitet og flere indlæggelser. Derfor kan vi vinde rigtig meget ved at hjælpe vores borgere med KOL tidligere i forløbet, og det er vi lykkedes med, forklarer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Bedre livskvalitet

De gode resultater skyldes flere forskellige nyskabelser i KOL-projektet. 

- Vi har for eksempel lagt mange kræfter i det forebyggende arbejde og blandt andet valgt at undervise alt vores plejepersonale i KOL, så de bliver bedre til at handle på tidlige symptomer hos borgerne, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Kaj Johansen (A). 

En anden nyskabelse er et såkaldt KOL-kit, som borgerne kan låne af kommunen. Med kittet er borgeren selv i stand at holde øje med iltmætningen i blodet, temperatur og lungefunktion. Det gør, at komplikationer kan opdages tidligere. 

Målingerne registreres på en tilhørende tablet, hvor supplerende spørgsmål guider borgeren til, om der er behov for at kontakte egen læge, sygeplejersken eller akutteamet ved enten at vise en grøn, gul eller rød farve.  

Samtidig er der gennemført en målrettet indsats med at følge hurtigt op på borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset. 

Her hjælper en KOL-sygeplejerske med at få medicineringen godt i gang og med andre tiltag, der kan forhindre forværring af sygdommen.  

- I den borgernære indsats har vi haft fokus på at inddrage de berørte borgere og deres pårørende. Vi oplever nemlig, at et øget medansvar for egen sundhed virkelig rykker ved motivationen for at håndtere sygdommen bedst muligt. Det ser vi effekten af nu, hvor flere borgere og pårørende kommer langt mere på banen og bliver aktive medspillere. Det giver øget fokus på fastholde livskvaliteten på trods af KOL, forklarer KOL-sygeplejerske Kirsten Møller.

Tiltagene i projektet bliver nu implementeret i den daglige drift på området, og det bliver undersøgt om erfaringerne fra KOL-projektet kan bruges til at hjælpe borgere med andre sygdomme.

Læs også Et sundere Syddanmark: Du afgør, hvad der skal forskes i

FAKTA

  • Antallet af indlæggelser af KOL-patienter fra Middelfart Kommune er faldet fra 177 i 2015 til 79 i 2017. 
  • Udgiften til såkaldte forebyggelige indlæggelser er mere end halveret i perioden, så Middelfart Kommune (168.053 kr. pr. 1.000 indb.) ligger et godt stykke under gennemsnittet i Region Syddanmark (241.532 kr pr. 1.000 indb.) og på landsplan (244.442 kr. pr. 1.000 indb.) 
  • KOL-sygeplejersken screener borgere for KOL og sørger blandt andet for udlån og instruktion i brugen af KOL-kittet.
  • Med KOL-kittet kan borgerne løbende følge egen tilstand og være med til at sikre en hurtig reaktion ved for eksempel tiltagende hoste, åndenød eller ændringer i evt. opspyt eller slim fra lungerne. Det sker gennem konkrete spørgsmål til borgerens tilstand på den tablet, som er en del af kittet. Alt afhængig af patientens svar viser tabletten enten en grøn, gul eller rød farve og fortæller dermed patienten, om der er behov for at kontakte læge, sygeplejerske eller akutteam. 
  • Udover tilbuddene i det nye KOL-projekt, tilbyder Middelfart Kommune også info-aftener, rygestoprådgivning, KOL-kurser og individuelle tilbud efter behov. 
  • Som et led i projektet har der også været fokus på de pårørende og været afholdt et stort informationsmøde på Kulturøen i Middelfart by. Der er i øjeblikket flere lokale netværksgrupper for pårørende under etablering, som skal udbrede kendskabet til sygdommen, og hvordan man bedst muligt støtter et familiemedlem eller en ægtefælle, som er ramt af sygdommen.
  • Ifølge Lungeforeningen, www.lunge.dk, beløber de samlede ekstra behandlingsomkostninger pga. KOL sig til 3.345 mio. kr. om året, størsteparten til de mange akutindlæggelser, men også mange udgifter til lægemidler (700 mio. kr.). Hertil kommer kommunale plejeudgifter på 2.000 mio. kr. årligt.
  • Op mod 320.000 danskere lider af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), men kun halvdelen ved, at de har den.

Kilde: Middelfart Kommune

Se mere