I det fynske folks tjeneste

Lærerne på fynsk skole nedlægger arbejdet - læs deres brev til kommunen

På grund af besparelser og forringelser har personalet på Anna Trolles Skole i Middelfart Kommune nedlagt arbejdet fredag morgen.

Personalet på Anna Trolles Skole i Middelfart Kommune har nedlagt arbejdet fredag morgen. Foto: Google

Lærere og pædagoger på Anna Trolles Skole i Brenderup i Middelfart Kommune har fredag morgen nedlagt arbejdet.

Læs også Minister varsler ekstra tilsyn efter dødsfald på bosted 

Dermed har personalet valgt at stoppe al undervisning for at holde fagligt møde på grund af besparelser og forringelser, de står over for. 

- Vi har valgt at nedlægge arbejdet, da vi ikke bare på vores skole, men i hele kommunen, står over for besparelser. Lige præcis vores skole skal spare 1,2 millioner kroner over tre år, siger lærer Micky Lindharth til TV 2/Fyn. 

På Anna Trolles Skole er Halvøen rundt, Hindsgavlture, Ejby Natløb, Ro-battle, skolekomedien, lejrskolen og japansk og europæisk udveksling sparet væk, oplyser lærerne.

Skriver brev til kommunen

Personalet vil bruge det faglige møde på at skrive et brev til kommunen, hvor de forklarer, hvorfor de er utilfredse. 

- Vi har en tildelingsmodel, der gør, at det er umuligt at drive skolen. Vi vil have tildelingsmodellen til livs, siger Micky Lindharth.

Middelfart Kommune har valgt at dele hele inklusionspuljen ud på skolerne. Når en skole sender en elev i andet tilbud, er det skolen selv, der betaler. Dette gælder også elever, som skolen aldrig ser, og som kommer direkte i specialtilbud fra en daginstitution. 

Ældste elever sendt hjem

Da eleverne mødte ind på skolen fredag morgen klokken otte, blev de samlet til morgensang. I stedet for den sædvanlige morgensang fik eleverne at vide, at der ikke ville være undervisning denne dag.

Ledelsen har som følge heraf besluttet at sende skolens ældste elever hjem, mens de mindste har været under opsyn af en voksen. 

Lærerne genoptager arbejdet efter middag, hvorefter undervisningen vil foregå som skemalagt. 

Der går 222 elever på folkeskolen fordelt fra børnehaveklassen til niende klasse. Skolen har 35 ansatte.

Opdatering

  • 30. aug 2019 kl. 12:53 Lærerne har fået skrevet og offentliggjort åbent brev til kommunen. Læs brevet nederst i artiklen.

Læs brevet

Åbent brev til Middelfart Kommune – skoleudvalget og politikere

 

Lærere og pædagoger på Anna Trolles Skole nedlagde d. 30/8-2019 arbejdet for at skrive dette brev. Det ligger os i høj grad på sinde, at vores hensigt ikke har været at forstyrre skolens drift og virke, eller at være til gene for forældre og børn, men at skabe opmærksomhed om de uretfærdige besparelser vores skole er tvunget til at foretage på kommunens foranledning.

  1. En ond cirkel

Vi er glade for vores arbejde med børnene og deres udvikling. Og vi vil gerne lykkes, både for børnenes skyld og vores egen. Vi vil naturligvis allerhelst se børnene lykkes. Hver eneste gang, der er besparelser omkring skolen, bliver det sværere at lykkes. Vi er kreative og villige til at finde nye veje til at få skabt gode rammer for oplevelser, fordybelse og virkelyst (jf. folkeskolens formålsparagraf §1). De enkelte lærere finder genveje, bruger materialer hjemmefra, bruger egen tid, dækker ind for hinandens undervisning og forældre inddrages til, i højere grad, at løfte folkeskolens opgaver. Problemet med det er selvfølgelig, at hver eneste gang personalet på skolerne lykkes på trods af besparelser, kan vi se frem til flere besparelser. Det er i allerhøjeste grad en ond cirkel – som vi frygter får alvorlige konsekvenser for en hel generation af Middelfartbørn, der i hvert fald ikke bliver verdensborgere!

  1. Det store problem - tildelingsmodellen

I Middelfart Kommune har man valgt, at dele inklusionsmidlerne ud på alle skoler, hvilket betyder, at det er den enkelte skole, der skal betale, når et barn sendes i et andet tilbud f.eks. heldagsklasser og specialskoler.

Regningen for at videresende et barn i et andet tilbud, er i en størrelsesorden, der betyder, at 4-5 elever kan vælte skolens budget. På Anna Trolles Skole inkluderer vi langt de fleste elever med succes, men for nogle elever er folkeskolen ikke det rigtige tilbud. Grundet tildelingsmodellen kommer skolerne til at stå i et dilemma, hvor de skal træffe et valg og prioritere i forhold til, om eleven skal sendes i et andet tilbud. Skal vi fyre en medarbejder, spare på de ydelser vi leverer, eller varetage barnets tarv?

Vi har fra vores skole elever, vi aldrig har set, der er i et andet skoletilbud. De er blevet visiteret i specialtilbud direkte fra daginstitutioner, eller kommer ind i en overbygningsskole fra grundskoler i nærområdet. Så snart barnet tilhører vores distrikt, er regningen vores. Det er derfor stort set umuligt for skolernes ledelse at lægge et budget, da udgifterne ikke er til at forudse. Modellen gør, at det bliver tilfældigt, hvor og hvornår betydelige ekstraudgifter rammer. Modellen er asocial og giver en enorm skævvridning i kommunen.

Denne model og massive merudgifter kan ramme alle skoler i kommunen. Denne gang var det så os, hvem mon det rammer næste gang?

Skoleudvalget begrunder besparelser med nedgang i børnetal, dog er antallet af klasser stort set uændret fra 2016 til 2019. Der er i kommunen en nedgang på 4 klasser i perioden, men samtidig en nedgang på hele 28 lærere! Ledelsen på vores skole har, ganske fornuftigt, prioriteret, at der er voksne nok til alle klasser, så der fortsat kan være en høj faglighed og en tydelig voksen for eleverne. Og med den plan undgår vi bl.a. sammenlæsning af timer, som vi ser på andre skoler, hvor en lærer eller pædagog kan stå alene med 2 klasser. Problemet er selvfølgelig, at de besvarelser, der ligger for dagen, alligevel går ud over vores elever.

 

  1. Dannelse

Vi har i mange år haft et uofficielt slogan på vores skole – træd varsomt, for her bliver mennesker til. Et slogan der beskriver folkeskolens anden klare opgave, nemlig at vi også skal danne eleverne, ikke ”kun” uddanne. Samtidig har Middelfart Kommune tydelige visioner og ønsker om, at folkeskolen skal være stærk i kommunen og være forældrenes førsteønske. Dette blev præsenteret på et storslået Kick-off arrangement Fra Middelfartbarn til verdensborger d. 6/8, hvor hele det pædagogiske personale var samlet i Ejbyhallen. En vision der lyder meget positiv, og som vi gerne bakker op om, men som klinger hult med de besparelser, vi står overfor.

Vi vil gerne se eleverne vokse ikke kun fagligt, men på mange parametre - kreativt, socialt og menneskeligt. Vi vil give rum og plads til den dannelse, der sker uden for den traditionelle klasseundervisning, og som kan få eleverne til at blomstre. Et rum, hvor vi kan se hinanden i et andet lys og styrke accepten, respekten og forståelsen for hinanden og vores forskellighed. Vi er bange for, at de bløde, ikke målbare, men i vore øjne utrolig vigtige, værdier, bliver svære at udvikle, når sparesablen svinges i en sådan grad, at kødet er væk, og det bærende skelet snart er hugget i stumper.

På vores skole betyder besparelserne, at vi siger farvel til følgende aktiviteter, der ligger ud over den traditionelle undervisning. Aktiviteter som vi mener, i høj grad er en vigtig del af børns dannelse. Skolen har ikke råd til den vikardækning, som det kræver. Eksempelvis har vi ikke længere mulighed for at afholde:

 Halvøen rundt, skolekomedien, skolefest, lejrskolen i 8.klasse, internationalt samarbejde, ture ud af huset mm. Disse arrangementer er fyldt med fællesskabende traditioner og de indeholder skolens værdier.

 

Med alt det, der er skåret væk, står personalet nu meget bekymret tilbage. Vi føler, vi skal gå på kompromis med vores værdier. Værdier som forældrene har valgt vores skole på. Værdier som vi rigtig gerne vil leve op til. Vi har på vores skole et brændende ønske om at være lokalområdets/byens skole, men det er umuligt at være det attraktive førstevalg, når ressourcerne er så begrænsede.

Herfra skal lyde en klar opfordring til byrådet i Middelfart Kommune, når de samles til budget 2020, om at prioritere den kernevelfærd, som folkeskolen er nu og fremover. Tildelingsmodellen bør laves om, og der må tilføres flere ressourcer til folkeskolen.

 

Vi vil vores skole og vi vil vores elever. De er værd at kæmpe for!

 

Venlig hilsen

Lærere og pædagoger på Anna Trolles Skole

Se mere