I det fynske folks tjeneste

Leder efter råstoffer ved Middelfart

De næste tre måneder vil Region Syddanmark foretage boringer ved Middelfart for at kortlægge hvilke råstoffer, der er i området.

De næste tre måneder vil Region Syddanmark foretage boringer ved Middelfart for at kortlægge hvilke råstoffer, der er i området.

I de kommende måneder vil store boremaskiner gå i gang i området øst for Staurbyskov ved Middelfart.

I første omgang skal det kortlægges hvis råstoffer der er i området. Først herefter skal det vurderes, om der er basis for at indvinde råstoffer.

- Formålet med undersøgelserne er at finde ud af, om der på længere sigt kan indvindes sand, grus og sten i området - til brug for byggeri og infrastruktur især på Vestfyn, siger Bent Bechmann, Kons., som er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Der er endnu ikke er truffet politisk beslutning om at udlægge arealet til råstofindvinding. Dette spørgsmål vil først blive politisk behandlet, når områder er undersøgt.

Når kortlægningen er afsluttet i foråret 2014, vil Region Syddanmark orientere om resultatet og om det videre forløb.

Region leder efter grus i dette område ved Middelfart