Ledninger spærrer for sejlads

Et område af Lillebælt spærres for al sejlads på tirsdag og ni andre dage i løbet af den næste måned.

Det er projektet med at fjerne højspændingsledninger og -master over Lillebælt, der nu får konsekvenser for sejladsen på Lillebælt.

Energinet.dk begynder at klippe højspændingsledningerne tværs over Lillebælt ned på tirsdag.

Derfor spærres bæltet i et område nær den gamle Lillebæltsbro i fire timer fra 10 til 14.

Det sker igen på torsdag og op til otte andre gange frem til 26. juni.