Lednings-arbejde i gang

Energinet.dk er gået i gang med at fjerne højspændingsledningerne over Lillebælt nær den gamle Lillebæltsbro. Det betyder spærring af al sejlads i flere omgange.

Det drejer sig om højspændingsledningerne mellem fire elmaster på begge sider af bæltet.

Ledningerne fires ned på bunden af Lillebælt og rulles derefter op på Jyllandssiden.

Af hensyn til sikkerheden medfører arbejdet, at Lillebælt bliver spærret for al sejlads ved den gamle Lillebæltsbro i flere omgange i op til fire timer af gangen.

Det skete første gang mandag og igen onsdag.

De næste spærringer ventes at ske mellem klokken 10.00 til 14.00 på følgende datoer:

  • 3. juni
  • 10 juni
  • 12. juni
  • 16. juni
  • 18. juni
  • 20. juni
  • 24. juni
  • 26. juni

Vejret og uforudsete begivenheder kan dog medføre ændringer.

Fjernelsen af ledningerne over Lillebælt er et led i at højspændingsledningerne fra Erritsø i Jylland til Gamborg på Fyn er blevet gravet ned i jorden.

Hold dig orienteret om ledningsarbejdet