Middelfart overtager skov

Middelfart Kommune overtager 122 hektar skov mellem Middelfart og Strib, som tidligere har været pyntegrans-plantage. Nu bliver skoven mere tilgængelig for gæster.

Middelfart Kommune overtager Staurbyskov, som kommunen vil omdanne til et rekreativt område for blandt andet at tiltrække flere tilflyttere. 

Kommunen vil inddrage borgerne i, hvilke formål skoven skal kunne rumme.