Middelfart: Penge til stier, skoler og erhverv

Et bredt flertal i Middelfart Byråd indgik søndag aften budgetforlig for næste år. Budgettet betyder flere penge til skoler, stier og erhvervsudvikling.

Alle partiet undtagen Enhedslisten står bag budgetforliget, som dækket budgettet for 2015 og overslag for økonomien frem til 2018.

- Budget 2015 er et godt udtryk for, at vi gennem stabilitet i økonomien har mulighed for at skifte gear, og øge investeringerne i anlæg og derved understøtte gode fysiske rammer for vores borgere og skabe sammenhæng og fællesskab i vores lokalsamfund, siger borgmester Steen Dahlstrøm.

Forligspartierne, der kalder aftalen for "styrket fællesskab gennem investeringer", betyder at der bliver afsat 200 millioner kroner til skolerenovereringer over de næste otte år, 30 millioner kroner til stiprojekter og penge til erhvervsudvikling.

- Vi ligger i et område med meget stærk konkurrence på erhverv- og bosætning. Men vi ligger på en meget flot 11. plads i DI netop offentliggjorte Erhvervsklimaundersøgelse, og klarer os bedre end de kommuner, der ligger omkring os. Det fundament skal vi udnytte, og bygge videre på den positive udvikling vi er inde i med vækst i indbyggertallet og flere arbejdspladser i kommunen, siger Steen Dahlstrøm.

Blandt andet er der afsat penge til øge kommunens tiltrækningskraft i forhold til nye virksomheder, øget turisme og tilflyttere. Samtidig bliver dækninsgafgiften halveret på erhvervsejendomme.

Enhedslisten har som det eneste parti ikke tilsluttet sig den økonomiske aftale.

- Vi er imod at give skattelettelser til erhvervslivet og samtidig spare på ældre- og specialskoleområdet, siger Paw Nielsen fra Enhedslisten.