I det fynske folks tjeneste

Middelfart vil ændre udseende for trecifret millionbeløb

Middelfart Sparekasse, Kvickly i Middelfart og kommunen er gået sammen om at virkeliggøre en vision om et nyt bytorv med både butikker, boliger og et nyt rådhus.

03:26

Der skal investeres millioner i omdannelsen af Middelfart. Alene kommunen investerer 120 millioner kroner i sin del at et offentligt privat partnerskab.

1 af 2

Middelfart midtby er i dag et betydeligt aktiv for kommunen, med en hyggelig gågade, en spændende havnefront og små, snoede gader med ældre, renoverede huse.

Men Middelfart er samtidig i skarp konkurrence med de omkringliggende nabobyer og storcentre om at tiltrække kunder og besøgende.

Derfor har kommunen gennem et stykke tid arbejdet på at tilføre området et nyt bytorv, som kan øge mangfoldigheden i butikstilbuddene til de besøgende.

Der har især været et ønske om at trække nogle lidt større butikker ind til centrum, som et supplement til de overvejende mindre og mellemstore butikker, der ligger i gågaden.

Samtidig har det gennem en række år været et ønske fra kommunen at få samlet sin administration, frem for at den er spredt på en række matrikler.

- At have en administration der er spredt på en række matrikler er både ineffektivt, dyrt og en hæmsko for kommunens bestræbelser på at give den enkelte borger et sammenhængende tilbud på tværs af de behov, en borger måtte have, siger borgmester Steen Dahlstrøm (S).

Torv, rådhus og boliger i centrum

Fordi brandstationen flytter til Mandal Allé, er der mulighed for at få virkeliggjort disse to ønsker i én samlet løsning.

Ved at bringe hele området med den tidligere brandstation og det nuværende rådhus og jobcenter i spil. Denne løsning omfatter opførelse af et nyt bytorv med butikker i stueplan og kommunal administration og boliger ovenpå.

- Det er en helt unik placering grunden med rådhus og tidligere brandstation har. Vi har her en fantastisk mulighed for at lave et nyt handels- og boligområde lige i krydsfeltet mellem gågaden, Østergade, Kvickly og havnefronten med biblioteket og biograf. Det er en mulighed vi bør forsøge at gribe, siger borgmesteren.

Som første skridt frem mod realisering af denne vision har Middelfart Kommune efter et udbud solgt retten til at opføre butikkerne på bytorvet til Kulturøens ByCenter A/S, et selskab stiftet af Middelfart Sparekasse og Kvickly i Middelfart i fællesskab.

Der skal opføres 3000 kvm butikker og 6000 kvm beboelse i forbindelse med bytorvet, og Middelfart Kommune er klar til at investere 120 millioner kroner i projektet.

Steen Dahlstrøm er glad for, at det offentlige private partnerskab nu ser ud til at virkeliggøre visionen om byfornyelsen i Middelfart.