Middelfart vil gøre skoleelever dygtige på nye måder

Middelfart har fået 950.000 kr. af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at udvikle skoleprojektet 'den lektieintegrerede skole'.

De danske skoleelever har fået væsentligt længere skoledage siden folkeskolereformen trådte i kraft.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har derfor uddelt i alt 10,5 mio. kr. til nye skolepeojekter, så kommuner og skoler kan arbejde videre med udvikling af den mere varierede og altså noget længere skoledag. 

Middelfart Kommune er en af de i alt 16 kommuner, der har modtaget penge til et projekt. Her har kommunen fået 950.000 kr. til at indrette skoledagen anderledes, så eleverne får det maksimale ud af de ekstra timer ved at lære på nye måder.

Middelfartprojektet hedder 'den lektieintegrerede skole' og går, som navnet også fortæller det, ud på at finde nye måder, hvorpå eleverne kan få lavet deres lektier på skolen sammen med andre, i stedet for alene derhjemme.

- Eleverne lærer mere, når skoledagen er varieret. Skolerne skal udnytte de ekstra timer, som eleverne har fået med skolereformen, til at gøre eleverne dygtigere. Det nytter ikke bare at give mere af den samme undervisning. Der skal i stedet satses på en mere varieret undervisning. Skolerne er i gang med opgaven, og med dette projekt bliver der endnu større muligheder for at gøre undervisningen mere spændende og lærerig, siger skoleudvalgsformand i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen (A).

Den lille million kroner, som kommunen har fået, skal blandt andet bruges til at udvikle et nyt digitalt værktøj, som lærere og elever kan bruge til at dele viden.

- Arbejdsgrupper nedsat på tværs af skolerne skal arbejde med at udforme modeller for, hvordan lektier, fordybelse og understøttende undervisning kan blive en integreret del af skoledagen - og altså tænkes ind i undervisningen i forhold til optimal læring. Vi ved fra forskning, at træning i form af for eksempel lektier hjemme, den samme dag, som noget nyt er introduceret, ikke har nogen effekt. Derfor er det vigtigt, at vi tilrettelægger skoledagen med nye metoder, som stimulerer til bedre læring hos eleverne, siger skolechef Pia Werborg.

Platformen forventes at være klar i foråret 2017, hvor den vil blive testet på udvalgte skoler. Virker den efter hensigten, vil den blive rullet ud til alle kommunens skoler.