Millioner skal hjælpe truede kystfugle

Ti partnere med Middelfart Kommune i spidsen vil over de næste syv år bruge 62 millioner kroner, der skal forbedre levevilkårene for en række truede kystfugle.

De mange penge til projektet kommer blandt andet fra EU's LIFE-fond. Projektet skal både forbedre eksisterende levesteder og skabe nye i store dele af den vestlige Østersø og Lillebælt.

Stenrev, yngleøer og græssede strandenge er en del af projektet, og i løbet af de syv år, som projektet varer, vil der også være særligt med fokus på formidling til børn og unge.

De ti partnere i projektet omfatter både kommuner, statslige styrelser, Syddansk Universitet, Fugleværnsfonden og en tysk naturbeskyttelsesorganisation.

- Vi er ti partnere, der nu går sammen om at gøre en forskel for naturen. Projektet er unikt med sin brede sammensætning med mange forskellige typer af partnere. Og så synes jeg det giver projektet ekstra tyngde, at vi har en tysk partner med, så projektet bliver grænseoverskridende, siger Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Er målrettet 14 fuglearter

De 14 arter af kystfugle, som projektet er målrettet, er alle omfattet af en særlig beskyttelse på EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv.

Projektet gennemføres som 22 delprojekter i 11 områder i den vestligste del af Østersøen fra Møn over Langeland til Slesvig-Holsten og op igennem Lillebælt.

Alle områder indgår i det europæiske Natura 2000-netværk.

Fakta