Naturpark Lillebælt tæt på rigtig naturpark

Friluftsrådet siger nu ja til Naturpark Lillebælt som pilotpark. Det er sidste stadie før den endelige godkendelse som egentlig naturpark.

Godkendelsen vækker glæde hos de tre borgmestre, Jacob Bjerregaard, Fredericia, Jørn Pedersen, Kolding og Steen Dahlstrøm, Middelfart:

- Udpegningen er et resultat af årelangt samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, der bygger på lokale initiativer, engagement og frivillighed. Vi er stolte over at kunne sige, at udpegningen er et resultat af initiativer, der kommer nede fra, siger de tre borgmestre i en fællesudtalelse.

Formålet med at etablere en naturpark på tværs af kommunerne i og omkring Lillebælt er, at sætte fokus på områdets naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Mærkningsordningen Danske Naturparker er udviklet af Friluftsrådet, og åbnede i sommeren 2013. Ordningen skal certificere områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Grundlaget for danske naturparker er en enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder ligesom formidling og erhverv er vigtige elementer.

Mærkningen må i øvrigt ikke forveksles med det nationale koncept for de danske nationalparker, som er statsligt reguleret - medens naturparkerne bygger på frivillighed og lokale kræfter.

Håb om flere arbejdspladser

- Vi vil nu i tæt kommunalt samarbejde skabe Danmarks bedste naturpark. I Lillebæltsområdet har vi en fantastisk kyststrækning med mange muligheder, og vi ser frem til at skabe endnu flere via dialog med de forskellige interessenter og frivillig involvering af lodsejere. Det er alt afgørende, at der samtidig sættes fokus på beskyttelse og benyttelse af den grønne og blå natur, som kan være med til at støtte op om det sunde liv i området, siger de tre borgmestre.

- Vi tror på, at Naturpark Lillebælt vil skabe noget helt unikt, til glæde for alle vores borgere. Udnævnelsen betyder også at der bliver sat fokus på de naturoplevelser, som turisterne efterspørger. Samtidig er det et kvalitetsstempel for vores projekt at blive udnævnt til pilotprojekt, og det kan blive en af nøglefaktorerne i at skaffe nye arbejdspladser i oplevelses- og friluftssektoren i de kommende år, slutter Jacob Bjerregaard, Jørn Pedersen og Steen Dahlstrøm.

I de kommende to år skal de sidste detaljer finpudses omkring den 43.000 hektar store naturpark inden den endelige godkendelse foreligger.