Norsk granit skal sikre Lillebæltsbro

For at sikre Den Gamle Lillebæltsbro er Banedanmark nu gået i gang med at lægge sten på havbunden mellem og omkring bropillerne.

Den Gamle Lillebæltsbroen blev bygget i 1935 og bropillerne står på såkaldt Lillebælts-ler, der også er kendt som plastisk ler.

Det er en jordtype med særlige geotekniske udfordringer. Siden Lillebæltsbroen blev indviet, har den sat sig med ca. 75 cm.

Broen er konstrueret til at klare denne sætning, og men for at de ikke i fremtiden giver problemer, er Banedanmark nu gået i gang med at sikre broen.

- Med den har sikring skal broen gerne kunne holde 100 år mere, siger projektleder Preben Jørgensen fra Banedanmark.

3005 lillebaelt_feb_2014_east_04

Der vil blive udlagt i alt ca. 111.000 kubikmeter sten - de fleste sten mellem de to midterste bropiller.

Der udlægges sten af forskellige størrelser. Kernen af stenopbygningen vil bestå af "mindre" sten op til en diameter på 40 cm og en vægt på 170 kg. Oven på kernen bliver der udlagt store sten på op til 2 tons.

Arbejdet forventes afsluttet til oktober 2014

Læs mere her