Nyt arbejde på Ny Lillebæltsbro

Sikkerhedsliner, der sikrer personales arbejde på bærekablerne på den Ny Lillebæltsbro, skal renoveres. Det betyder spærring af vejbane i en periode.

Arbejdet finder sted fra mandag den 25. april til 1. juli 2016.

Mens det står på, vil en vejbane og nødsporet være spærret i en vejside ad gangen, oplyser Vejdirektoratet.

Arbejdet foregår generelt kun på hverdage udenfor myldretid fra mandag klokken 10.00 til fredag klokken 13.00.

Helligdage og weekender vil der normalt ikke være sporspærring.

Men da arbejdet er vejrfølsomt, har entreprenøren mulighed for også at arbejde i enkelte weekends, hvor vejret er til det, og da vil der i givet fald blive tale om spærring.

Til gengæld er håbet, at arbejdet kan gennemføres hurtigere.