Nyt naturprojekt ved Ejby Mose

Et nyt rekreativt område i Ejby Mose blev tirsdag indviet. Projektet skal være med til at tiltrække både nye tilflyttere og turister.

Det nye område i Ejby Mose indeholder blandt andet en 300 m lang gangbro, nye indhegninger og deres nye græssende beboere, som står for den naturlige afgræsning af områderne.

Projektet er udviklet i et et samarbejde med de lodsejere, der frivilligt vil være med til at udvikle området mod mere varieret natur og bedre tilgængelighed. Projektet har modtaget tilskud fra EU's landdistriktsprogram og Spor i Landskabet.

- Vi får mere varieret natur ved mere afgræsningen og ved at bevare de åbne naturarealer og samtidigt er der også stadig masser af tilgroede og urørte naturområder. Variationen er stor i Ejby Mose, hvilket en gåtur rundt på de nye stier tydeligt viser, fortæller projektleder Niels Ole Præstbro fra Middelfart Kommune.