I det fynske folks tjeneste

Partnerskab lokker unge i erhvervsuddannelse

Et nyt partnerskab i Middelfart skal få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

fra venstre: Søren Folkersen, formand for 3F Bygningsarbejderne, Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart Kommune, Dan Johansen, formand for Dansk Byggeri Fyn, Lars Middelboe, direktør på EUC Lillebælt, og Lars Bregnehøj, direktør på Syddansk Erhvervsskole.

Middelfart Kommune, Dansk Byggeri, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole og 3F Bygningsarbejderne underskrev mandag den første fynske partnerskabsaftale, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det skal ske gennem oprettelse af praktikpladser, Åben Skole-projekter, forstærket vejledning af de unge og en koordineret indsats med at udvikle og igangsætte nye initiativer.

I Middelfart vælger 26,4 procent af en ungdomsårgang lige nu en erhvervsuddannelse. Det nationale mål i 2020 er 25 procent og 30 procent i 2025.

- Vi ligger altså lige nu en smule over målsætningen. Det er godt. Men vi skal blive ved med at have et skarpt fokus på at hæve andelen, så vi sikrer, at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for. Det er en forudsætning for, at virksomhederne kan forsætte væksten - og dermed et vigtigt led i at sikre en god velfærd i vores kommune fremadrettet, konstaterer Steen Dahlstrøm.

Den formelle underskrivelse af partnerskabsaftalen fandt sted mandag i byggeriet, der snart bliver til Middelfarts ny rådhus.

I forbindelse med det byggeri har kommunen lavet en byg til vækst-aftale med entreprenørerne, hvor det blandt andet er et krav, at fem procent af stillingerne er praktikant/lærlingestillinger, og ledige har haft mulighed for såkaldte "snuse-forløb", hvor de har kunnet stifte bekendtskab med forskellige fagområder.

Partnerskabets styregruppe mødes første gang efter sommerferien.