I det fynske folks tjeneste

Renovering af Lillebæltebro går igang igen

Renovering af Den ny Lillebæltsbro bliver genoptaget efter sommerferien. Analyser viser, at støvet ikke er farligt.

Renovering af Den ny Lillebæltsbro bliver genoptaget efter sommerferien.

Arbejdet med at sandblæse broen blev stoppet i begyndelsen af juli efter klager over at støv dryssede ned over det nærliggende boligområde.

Teknologisk Institut har undersøgt støvet fra sandblæsningen og konkluderer, at der hverken er asbest eller sundhedsfarlige grundstoffer i støvet.

- Vi ved, at indholdet af støvet har skabt bekymring og usikkerhed blandt beboerne i området. Derfor er det vigtigt for os at få klarlagt, at der ikke er farlige stoffer i støvet, siger driftsdirektør Niels Christian Skov Nielsen fra Vejdirektoratet.

Støvet kan give ubehag

Rapporten fra Teknologisk Institut har været forelagt Embedslægerne Syddanmark, der har følgende sundhedsfaglige vurdering:

"Støv af ovennævnte karakter kan, afhængig af mængden, irritere luftvejene hos mennesker. Dette kan medføre hoste og anden ubehag. Det analyserede støv er ikke i sig selv giftigt. Eventuelle symptomer fra luftvejene blandt de omkringboende må antages at skyldes selve støvudsættelsen. Langvarig og omfattende støvudsættelse kan give kroniske lungesygdomme. I den konkrete sag er der tale om en relativ kortvarig udsættelse af begrænset omfang, som ikke kan forventes at give vedvarende sundhedsmæssige problemer blandt de omkringboende. Hos kronisk lungesyge og hos personer med astma kan udsættelse for støv akut forværre tilstanden."

Genoptager arbejdet i august

Vejdirektoratet overvejer andre arbejdsmetoder for at imødekomme klagerne fra beboerne og forventer, at arbejdet kan genoptages i begyndelsen af august.

Vejdirektoratet har modtaget enkelte sager om erstatningskrav fra beboerne i området. Disse er nu overgivet til kammeradvokaten.

Læs mere