Rygcenter skal forske i ryglidelse

Rygcenter Syddanmark i Middelfart skal forske i ryglidelsen skoliose.

Det er der rygkirurgiske forskningssekretariat ved Rygcenter Syddanmark i Middelfart, der har fået støtte til et projekt, som vil forbedre mulighederne for landsdækkende forskning.

Rygcentret vil samtidig opfylde betingelserne for international forskning inden for ryglidelsen skoliose.

Ryggen vokser skævt

Skoliose er en ryglidelse der gør, at ryggen vokser skævt. Lidelsen rammer hvert år 150 børn og unge i Danmark.

Lidelsen rammer oftest piger og opdages for det meste omkring 12-års alderen eller i puberteten. Jo tidligere man sætter ind med behandling, jo mindre er risikoen for operation.

Uden behandling kan skoliose udvikle sig til en pukkelryg og nedsætte hjerte- og lunge-funktionen.

Støtte fra Bevica fonden

Forskningssekretariatet på Rygcenter Syddanmark har netop fået tilsagn om støtte fra Bevica fonden til at lave en dansk oversættelse og efterfølgende test af de engelske spørgeskemaer, som udvikles af den amerikanske skolioseforening "Scoliosis Research Society".

De oversatte skemaer vil betyde bedre vejledning og behandling af danske patienter med skoliose. Samtidigt bliver det muligt for alle danske rygkirurgiske centre at bruge de godkendte spørgeskemaer.