I det fynske folks tjeneste

SF vil forbyde dumping af slam i Lillebælt

SF vil gerne lave totalforbud mod dumping af slam for at beskytte sårbare områder som Lillebælt. Venstre vil finde en anden løsning.

SF vil rigtig gerne værne om miljøet og naturen ved at forbyde klapning og dumping.

I havne og sejlrender bliver havslam gravet op for at skabe dybde og derefter klappes eller dumpes andre steder i havet - blandt andet i Lillebælt.

Men det er skadeligt for miljøet og skal derfor forbydes, mener en gruppe SF'ere, der lørdag var taget på havet med flere havfagfolk.

Det bliver til sidst en losseplads, som det allerede er ved at være nu

Mikkel Dragmose Hansen (SF), byrådsmedlem i Middelfart

- Vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver fjernet. Enten ved at der bliver lavet et nationalt forbud, men vi vil også gerne have, at kommunerne har mere råderet til at lave nogle lokale forhindringer eller områder, hvor det ikke kan lade sig gøre, siger Mikkel Dragmose Hansen (SF), byrådsmedlem i Middelfart.

Ender som losseplads

Klapning sker, når der blandt andet bliver gravet dybere i havne og sejlrender. Det opgravede materiale bliver dumpet et andet sted i havet med reguleringer fra miljømyndighederne. Og materialet kan nogle gange være skadeligt for miljøet.

Man vurderer, at dumpningen af slammen blandt andet kan føre til iltsvind i Lillebælt, der kan skade bestanden af muslinger, søstjerner og snegle, og det kan have stor indflydelse på fødekæden for både havfugle og fisk. 

- Der er flere ting i det. Der er blandt andet tungmetaller fra skibe, og når man så renser det op og klapper det ud i åbent hav, vil tungmetallerne komme ind i fødekæden der, siger Søren Larsen, havbiolog.

Ifølge ham kan det påvirke filtrerende dyr som muslinger i nogle år efter. Men tungmetallerne vil ligge der for evigt, lyder det.

Læs også Baltic Pipe et skridt tættere på: Næsten flueben ved strækningen i Lillebælt

Og det er derfor SF vil have et decideret forbud.

- Hvis man bliver ved, bliver det jo et kæmpestort område, og det bliver til sidst en losseplads, som det allerede er ved at være nu. Vores lokale fiskere og naturfolk siger, at der allerede nu er udfordringer, så vi vil rigtig gerne værne om miljøet og naturen ved at forbyde det, siger Mikkel Dragmose Hansen.

Totalforbud er no go

Et nationalt forbud er dog at gå for langt, mener Venstres folketingsmedlem Erling Bonnesen.

- Totalforbud er no go, fordi du så stopper skibsfarten og alle havne, og det vil jeg simpelthen ikke være med til, siger han.

I stedet for et nationalt forbud mener han, at der skal kigges på, hvor de ekstra sårbare havområder er og dermed indføre lokale klapningsforbud.

- Materialet fra havneoprensningen kan man måske få renset op og genbrugt. De ting, der så skal dumpes, kan man finde andre steder til - for eksempel længere ude på havet, siger Erling Bonnesen.

Læs også Stort set ingen fisk tilbage i Lillebælt - men Ib har en løsning

Det ser SF'eren positivt på.

- Et lokalforbud kunne være en af måderne at gøre det på - at man har mulighed for at sætte det i spil. Hvis man gerne vil have hele miljøet i spil, så er det nationalt, men hvis vi kan få det igennem lokalt på den måde, så er det også at foretrække, siger Mikkel Dragmose Hansen.